Greenpeace dreigt met rechter om strenger stikstofbeleid af te dwingen

Greenpeace dreigt naar de rechter te stappen om een milieuvriendelijker stikstofbeleid af te dwingen. Uit onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie blijkt dat het vooral voor zandverstuivingen en sommige veengebieden ‘nu of nooit’ is.

Bart van Zoelen
Een medewerker van Greenpeace staat met een spandoek bij de rechtbank tijdens een kort geding tegen de staat over duurzaamheidsvoorwaarden voor de  miljardensteun die KLM vorig jaar van het kabinet heeft gekregen. Beeld ANP
Een medewerker van Greenpeace staat met een spandoek bij de rechtbank tijdens een kort geding tegen de staat over duurzaamheidsvoorwaarden voor de miljardensteun die KLM vorig jaar van het kabinet heeft gekregen.Beeld ANP

De milieubeweging zet extra druk op het stikstofbeleid, toch al een hoofdpijndossier voor het nieuwe kabinet. Dat krijgt van Greenpeace twee maanden de tijd om maatregelen af te spreken die zorgen voor minder stikstofuitstoot in de natuur. Als daar niets van terecht komt, bij de formatie van het nieuwe kabinet dus, stapt de milieuorganisatie naar de rechter.

Greenpeace beroept zich op Europese regels om de natuur te beschermen. Nederland schiet tekort, betoogt Greenpeace. Er komt zelfs nog stikstof bij met als gevolg dat kwetsbare gebieden verloren dreigen te gaan, schrijft advocaat Bondine ­Kloostra in de brief waarmee ze de overheid sommeert de stikstofuitstoot door onder meer intensieve veehouderij en verkeer ‘drastisch en voortvarend’ terug te dringen.

Het stikstofbeleid van de afgelopen kabinetten is al eens met succes juridisch aangevochten door milieuorganisatie MOB. Dit beleid, de PAS, struikelde in 2019 bij de Raad van State. Sindsdien worstelt het kabinet-Rutte in de nasleep van die zaak met hooglopende boerenprotesten, een dreigende bouwstop en een voor de VVD pijnlijke verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg.

In een stikstofwet werd vastgelegd dat in 2030 26 procent minder stikstof mag vrijkomen. Maar volgens Greenpeace en ook MOB en Milieudefensie, is dat veel te weinig. De milieuorganisaties dringen aan op halvering in 2025 en 70 procent minder stikstof in 2030. Een adviescommissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes oordeelde eerder al dat het kabinetsbeleid tekortschiet en dat een halvering per 2030 nodig is.

Uit onderzoek van ecoloog Roland Bobbink blijkt dat de natuur daar zwaar te lijden heeft van de stikstofuitstoot. Zelfs als de kabinetsdoelen worden gehaald, dreigt in 2030 de hoeveelheid stikstof in veel natuurgebieden nog steeds op te lopen.

Vooral op zandverstuivingen, en in heide- en veengebieden is de nood hoog, onder meer op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. Bobbink laat verder zien dat in voor stikstof gevoelige natuur al veel biodiversiteit verloren is gegaan. Van herstelmaatregelen is volgens Bobbink weinig te verwachten: de biodiversiteit die er was, komt niet meer terug.

‘De gevolgen van verzuring en vermesting zijn desastreus, omdat daarmee voor Europa unieke natuur verdwijnt,’ schrijft advocaat Kloostra. Planten die gedijen bij schrale, stikstofarme omstandigheden worden verdrongen en dat heeft ook weer gevolgen voor diersoorten in deze natuur.

Kloostra noemt vogels, insecten en slakken die aan kalkgebrek gaan lijden, waardoor eierschalen dunner worden en koolmeesjes hun pootjes breken. “We hebben te maken met een natuurcrisis,” zei interimdirecteur Andy Palmen van Greenpeace vanmorgen. “We hebben nog maar 15 procent van de natuur over.”

Meer over