‘GGD-topman liet naam Tata Steel uit longkankerrapport schrappen’

De directeur van de GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, in een GGD-rapport werd geschrapt als mogelijke oorzaak van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk.

Het Parool
null Beeld ANP
Beeld ANP

Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Daaruit komt volgens de krant naar voren dat directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland meerdere keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata Steel uit de wind te houden.

Van vier naar nul keer

De opdracht van de GGD-directeur om Tata uit het rapport te houden, in de 31 conceptversies van het kankerincidentierapport kreeg steeds meer gestalte, zo blijkt uit de documenten. In de eerste versie wordt Tata nog viermaal genoemd, in de laatste nul keer. Niet alleen termen als ‘staalindustrie’, ‘basismetaalindustrie’ en ‘industrie’ zijn gaandeweg afgekeurd, maar ook het hele onderwerp ‘luchtverontreiniging’ als ‘aannemelijke’ medeoorzaak van longkanker onder de rook van de fabriek moet eruit.

Het Noordhollands Dagblad zag 345 pagina’s aan e-mails en Whatsappberichten van GGD-medewerkers in. Ook vroeg de krant alle 31 conceptversies op van het rapport over het voorkomen van kanker in Kennemerland, dat een jaar geleden verscheen. Dat rapport vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio dan het landelijk gemiddelde. Via andere wegen kwam de krant erachter dat in dichtbevolkte wijken het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Ook dat stond niet in het rapport.

Omwonenden van Tata vonden dat de staalfabriek door de GGD zorgvuldig buiten schot werd gehouden. Het onderzoek van de krant bevestigt dat. Niet alleen wordt het vermoedelijke verband tussen de luchtverontreiniging van Tata en het voorkomen van longkanker weggepoetst, ook wordt roken als oorzaak meer naar voren gebracht.

Van de Velden heeft tegenover het Noordhollands Dagblad toegegeven dat Tata inderdaad uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden. In een brief aan de krant schrijft hij dat ‘termen niet consequent werden gebruikt’ en dat die ‘in lijn’ moesten worden gebracht ‘met de opzet van de inventarisatie’. “Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek,” aldus de GGD-directeur.

Angst voor krantenkoppen

Een GGD-medewerker was bang voor schreeuwende krantenkoppen, zo blijkt ook uit de documenten. De waarheid over het aantal longkankergevallen, en de staalfabriek als vermoedelijke oorzaak, kan voor Tata publicitair verkeerd uitpakken, zo vreest die. “Inhoudelijk ’aannemelijk’, maar ik vind het risico op onnodige extra publiciteit ervan wel behoorlijk groot. ‘Tata Steel veroorzaakt longkanker’ en dergelijke krantenkoppen?” Zo’n kop is de GGD-ambtenaren een gruwel.

Meer over