Analyse

Gemeenteraad keurt plan om urgentielijst sociale woningen aan te scherpen af, wachttijd blijft oplopen

De lijst met kwetsbare Amsterdammers die met voorrang recht op een sociale huurwoning hebben, wordt alsmaar langer. Plannen van wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) om de wachtlijst in te korten werden donderdagavond door de raad tegengehouden.

David Hielkema
null Beeld ANP / Ramon van Flymen
Beeld ANP / Ramon van Flymen

Het is dringen op de woningmarkt – ook in het segment sociale huurwoningen waar sommige Amsterdammers met voorrang recht op hebben. Corporaties stellen jaarlijks 1800 woningen voor mensen uit kwetsbare groepen beschikbaar, terwijl inmiddels 3800 Amsterdammers hiervoor in aanmerking komen.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) kwam eind november met nieuwe plannen om ervoor te zorgen dat de wachtlijst korter wordt. Woningzoekenden die onderhuren of een tijdelijk huurcontract hebben, zouden voortaan niet meer op de urgentielijst geplaatst worden. Het gaat dan om alleenstaanden zonder kinderen. “Door de regels aan te scherpen zorgen we dat we de minst zelfredzame mensen sneller kunnen helpen,” verwacht Wedemeijer. De wethouder erkent dat daardoor mensen die zelfredzamer zijn ‘buiten de boot vallen’.

Maar tijdens de raadsvergadering donderdagavond is Wedemeijer teruggefloten door de voltallige raad, op JA21 na. Initiatiefnemer en GroenLinks-raadslid Jenneke van Pijpen wijst erop dat deze Amsterdammers, of ze nou wel of geen tijdelijk onderdak hebben, later alsnog een woning nodig hebben. “Door de groep te verkleinen, verkleinen we niet de problematiek. Het risico op problemen voor deze mensen wordt juist groter door tijdelijke oplossingen af te straffen.”

Als voorbeeld noemt Van Pijpen iemand die mishandeld wordt en tijdelijk bij een bekende kan blijven. “Zo’n verblijf blijft tijdelijk. Als het daar ophoudt en die persoon heeft geen urgentie, kan het leiden tot dakloosheid. Mensen zakken dan verder af in de problemen met meer zorgvragen. Ook wordt de kans hierdoor kleiner dat mensen een tijdelijke oplossing aanbieden, omdat ze dan geen urgentie meer kunnen krijgen.”

Kiezen tussen twee kwaden

Wedemeijer ziet ook de ingewikkeldheid van het voorstel in. “Het aanscherpen van de urgentiecriteria vind ik enorm pijnlijk en ik snap dat de raad dat ook vindt. Het is echt een kwestie van kiezen tussen twee kwaden. Door niet aan te scherpen zorgen we ervoor dat alle mensen met urgentie langer moeten wachten op een woning.”

Als het zo blijft doorgaan – en daar ziet het naar uit – moeten Amsterdammers op de urgentielijst binnenkort twee jaar wachten op een woning. Van al die woningen gaat ongeveer 25 procent naar statushouders. De rest wordt verdeeld onder inwoners die bijvoorbeeld uit een jeugdzorginstelling of een blijf-van-mijn-lijfhuis komen en Amsterdammers met een sociale en medische urgentie. In die laatste groep kunnen mensen zitten die slecht ter been zijn en niet meer op driehoog kunnen wonen, maar ook slachtoffers van huiselijk geweld.

Wedemeijer verwacht dat volgend jaar wederom veel ‘schrijnende verhalen’ naar buiten komen over ‘mensen met urgentie die geen huurwoning kunnen krijgen’. “Dat scenario gaat meer en meer voorkomen als we niets doen. Dit laat zien wat voor vreselijke gevolgen de wooncrisis heeft. De meest kwetsbare mensen zijn hier het slachtoffer.”

De gemeente onderzoekt de komende maanden waardoor de wachtlijst groeit en of de urgentielijst opnieuw ingericht kan worden.

Meer over