PlusAchtergrond

Gemeenten: geef spoedzoekers sneller voorrang op sociale huurwoningen

Hoe kom je in de regio Amsterdam tot een eerlijke verdeling van de vrijkomende sociale huurwoningen? Die vraag wordt het komend jaar beantwoord door vijftien gemeenten en veertien woningcorporaties in en rond Amsterdam.

Ton Damen
Panden van woningcorporatie Ymere in de Rudolf Dieselstraat. Beeld ANP
Panden van woningcorporatie Ymere in de Rudolf Dieselstraat.Beeld ANP

Zij buigen zich over een dinsdag gepubliceerd voorstel van alle betrokken partijen, ook bewoners, om te komen tot een nieuwe manier van woningtoewijzing waarbij zoekers en dringende gevallen meer voorrang krijgen.

De gemeenteraden moeten uiterlijk eind dit jaar hun goedkeuring aan het voorstel geven. De nieuwe toewijzingsregels worden in de eerste helft van 2021 van kracht. Het voorstel luidt dat niet meer uitsluitend wordt gekeken naar de inschrijfduur bij Woningnet. In plaats daarvan leveren zoekacties ook woonpunten op. Bovendien telt de spoedeisendheid van een woningzoekende zwaar mee. Bij ‘spoedpunten’ gaat het vooral om gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en jongeren met problemen die thuis wonen.

Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) omarmt het voorstel. “Veel mensen hebben in het huidige systeem geen enkele kans op een woning,” zegt hij. “Dat komt omdat ze op dit moment minimaal tien tot twaalf jaar ingeschreven moeten staan bij Woningnet om voor een huis in aanmerking te komen. Wij zijn blij dat mensen die hard zoeken of dringend een woning nodig hebben straks eerder een sociale huurwoning kunnen krijgen.”

De beginnende verpleger, politieman of onderwijzer die vanuit een andere stad in Amsterdam wil komen wonen heeft momenteel het nakijken. De Vries: “Het gaat ook om spoedzoekers, de mensen die echt heel dringend een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke regelingen voor urgentie.”

Ouderen en zieken

De recentste regiocijfers maken de woningschaarste duidelijk. Begin 2018 waren er ongeveer 90.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. Maar er kwamen in dat jaar slechts 9.000 woningen beschikbaar.

Ruim een derde van die woningen gaat naar zogenoemde urgenten, zoals statushouders en andere voorrangsgroepen zoals ouderen, zieken en mensen die in verband met de stadsvernieuwing moeten verhuizen. In Amsterdam gaat ongeveer de helft van alle sociale huurwoningen naar bijzondere gevallen. Het restant komt nu nog alleen terecht bij woningzoekenden met de langste inschrijfduur.

In totaal stonden er in 2018 400.000 woningzoekenden ingeschreven bij Woningnet in de Amsterdamse regio. Het gebied waarover de woningtoewijzing gaat strekt zich uit van de Beemster en Edam-Volendam tot Uithoorn, Aalsmeer en de Haarlemmermeer.

De woonruimteverdeling is een aanhoudend punt van zorg. In 2015 maakte Amsterdam een einde aan het systeem van ‘woonduur’ bij toewijzing. In plaats daarvan ging de ‘inschrijfduur’ gelden. Bovendien moet sindsdien voor de inschrijving betaald worden, vijftig euro plus acht euro voor de jaarlijkse verlenging.

Op dit moment zijn inschrijfduur en urgentie nog altijd leidend, waarbij de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren wel steeds nieuwe voorrangsgroepen aan de urgentielijst toevoegde. De urgenten blijven ook in het nieuwe systeem voorrang krijgen.

Meer over