Plus

Gemeente wil schikken met ontslagen antiradicaliseringsambtenaar Ait-Taleb

De gemeente Amsterdam stuurt aan op een minnelijke schikking met de in 2017 ontslagen antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb. Zo probeert burgemeester Femke Halsema verder gezichtsverlies te voorkomen.

Marcel Wiegman
Saadia Ait-Taleb komt aan bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP
Saadia Ait-Taleb komt aan bij de rechtbank in Amsterdam.Beeld ANP

Ait-Taleb kreeg in 2017 strafontslag van burgemeester Eberhard van der Laan, omdat zij er een onoirbare relatie op na zou houden met een opdrachtnemer, Saïd J. Bij het OM drong de gemeente aan op strafvervolging, nadat het gemeentelijk Bureau Integriteit bewijzen zou hebben gevonden dat er sprake was van fraude met rekeningen. Ait-Taleb zou J. hebben betaald voor werk dat hij nooit had gedaan.

Onlangs sprak de rechtbank Ait-Taleb en J. vrij van alle blaam. De betalingen waren terug te voeren op een door Van der Laan zelf in gang gezette, geheime operatie, waarmee jongeren via anonieme filmpjes van het radicale pad afgehouden zouden moeten worden: de ‘grijze campagne’. Als de gemeente, Van der Laan voorop, daarover transparanter waren geweest was het volgens de rechtbank nooit tot vervolging gekomen.

Gesprekken

Het strafontslag bleef echter staan. Dat was in 2019 goedgekeurd door de bestuursrechter, nadat Ait-Taleb bezwaar had gemaakt. Een hoger beroep daarover loopt nog. Volgens de gemeente moeten beide zaken los van elkaar worden gezien, maar uit de uitspraak van de bestuursrechter blijkt dat het zware middel van strafontslag onder meer was gebaseerd op de veronderstelling dat Taleb de gemeente grote financiële schade heeft toegebracht. Nu de strafrechter dat argument van tafel heeft geveegd, maakt het hoger beroep een grotere kans van slagen.

Halsema schrijft nu aan de gemeenteraad dat het college van b. en w. het effect betreurt dat beide gerechtelijke procedures hebben op het leven van Ait-Taleb. Daarom zou men bereid zijn ‘om het einde van de strafzaak aan te grijpen om te onderzoeken of het mogelijk is in de ontslagzaak een minnelijke regeling te treffen’. De gesprekken daarover lopen.

Compensatie

Als de beroepszaak van tafel gaat, ongetwijfeld in ruil voor een forse financiële compensatie, voorkomt de gemeente in elk geval dat er nog verder in het openbaar wordt gesproken over de rol van Van der Laan in de zaak. Verder gezichtsverlies, opgelopen in de strafzaak, wordt daarmee voorkomen.

Meer over