Gemeente legt zich neer bij uitspraak hoger beroep MC Slotervaart

Het MC Slotervaartziekenhuis in Nieuw-West. Beeld ANP
Het MC Slotervaartziekenhuis in Nieuw-West.Beeld ANP

De gemeente Amsterdam gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank in de juridische slag om het vastgoed van het failliete MC Slotervaart.

Jari Goedegebuure

Dat bevestigt de gemeente na vragen van Het Parool. De termijn om tegen de uitspraak in het hoger beroep cassatie aan te tekenen, is sinds zaterdag verlopen.

“Dat de gemeente Amsterdam niet in cassatie is gegaan, is voor de curatoren het signaal om alle pijlen te richten op het zo snel mogelijk in stemming brengen van het crediteurenakkoord,” laat de woordvoerder van de curatoren weten. “Zadelhoff is de enige partij die dit mogelijk kan maken.”

De Amsterdamse rechtbank is, zo bleek twee weken geleden bij de uitspraak in het hoger beroep, het met de curatoren van het failliete MC Slotervaart eens dat zij nu voorrang mogen geven aan een mogelijke deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff, waardoor alle schuldeisers voor 100 procent kunnen worden voldaan. Een bevestiging van de bevindingen van de rechter-commissaris, die vorige maand ook al prioriteit gaf aan een deal tussen de curatoren en Zadelhoff.

Zware nederlaag

Voor de gemeente Amsterdam betekende de uitspraak een zware nederlaag, want zij wil het gebouw zelf verwerven. Daarmee wil het college voorkomen dat het vastgoed in handen blijft van MC Slotervaart en daarmee indirect van de zorgondernemers die mede-eigenaar waren van het Slotervaartziekenhuis: Loek Winter en Willem de Boer, die de handen ineengeslagen hebben met Zadelhoff. Maar volgens de curator biedt de gemeente zeker 10 miljoen te weinig om alle schulden te voldoen.

Meteen na het faillissement van MC Slotervaart, eind oktober vorig jaar, vestigde de gemeente een voorkeursrecht op het vastgoed, dat geldt als ‘kroonjuweel’ van de failliete boedel. Dat recht op eerste koop wordt door curator Marc van Zanten ervaren als sta-in-de-weg, omdat het onder meer de deal met Zadelhoff belemmert. Die deal oogt uiterst aantrekkelijk omdat daarbij alle schuldeisers volledig worden terugbetaald: een zeldzaamheid bij een faillissement.

Die deal betreft een lening van tenminste 45 miljoen van Zadelhoff aan MC Slotervaart. Zij kan daarmee de schuldeisers afbetalen, waarna het faillissement wordt opgeheven en het gebouw en de vorderingen op met name zorgverzekeraars in het bezit blijven van MC Slotervaart. Zij wil het pand vervolgens verhuren aan zorgpartijen en er woningen realiseren. Zadelhoff wil vervolgens medeaandeelhouder worden in de dan herleefde MC Slotervaart BV.

‘Mooiste uitkomst’

“Dit is voor de schuldeisers de mooiste uitkomst,” zegt de woordvoerder van de curatoren. Hij benadrukt dat Zadelhoff de BV niet koopt, maar een grote lening verstrekt. “Vervolgens wordt een door Zadelhoff aangewezen directie aangesteld. Het vastgoedbedrijf wil ook de aandelen van aandeelhouders overnemen en dan kan Zadelhoff gaan verhuren.” Volgens de woordvoerder van de curatoren zullen oud-eigenaren Winter en De Boer niet betrokken zijn bij de exploitatie van het gebouw. “Dat was ook een van de eisen van de gemeente.”

De gemeente laat in een reactie weten dat zij niet in cassatie gaat, onder andere omdat “zowel door Zadelhoff als de oud-bestuurders van de onderneming is toegezegd medewerking te verlenen aan een vergelijkbaar rechtmatigheidsonderzoek buiten de curatoren om.” Zo’n onderzoek naar het faillissement was, aldus de woordvoerder, het belangrijkste doel van de gemeente bij haar oorspronkelijke verzoek aan de rechter commissaris. De exacte afspraken voor dit onderzoek moeten nog worden uitgewerkt.

‘In gesprek’

Dat de gemeente niet in cassatie gaat tegen de uitspraak in het hoger beroep, betekent volgens de woordvoerder niet dat het stadsbestuur zich neerlegt bij de deal met Zadelhoff. “De gemeente is met het vastgoedbedrijf in gesprek, maar ze houdt de weg open om zelf het erfpachtrecht te verwerven.”

Daarnaast is het feit dat tijdens de zitting is gebleken dat de curatoren openstaan voor een nieuw bod van de gemeente een reden om af te zien van cassatie. “Als de gemeente een vergelijkbaar perspectief in het vooruitzicht stelt als door Zadelhoff wordt geboden, moeten de curatoren volgens de rechtbank met de gemeente onderhandelen.”

Maar volgens curator Marc van Zanten kán de gemeente geen vergelijkbaar bod als Zadelhoff uitbrengen. “Als een failliete onderneming een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers moeten curatoren afzien van het verkopen van de bezittingen van die onderneming. Het pand wordt dus niet verkocht, niet aan Zadelhoff en dus ook niet aan de gemeente.”

Hoe nu verder?

“De curatoren gaan nu de bijna 1500 crediteuren benaderen, om te kijken of er een grote groep akkoord is met een deal met Zadelhoff,” legt de woordvoerder van de curatoren van het ziekenhuis uit. Naar verwachting zal dit zo zijn, omdat bij deze deal de schuldeisers volledig worden terugbetaald. Als de crediteuren hebben ingestemd met het akkoord vraagt MC Slotervaart de rechter om haar faillissement te beëindigen.

Dat zal waarschijnlijk betekenen dat de rechter het faillissement ook daadwerkelijk beëindigt, aldus de woordvoerder. “Op dat moment leggen de curatoren hun pen neer, ontvangen alle schuldeisers hun geld en komt de failliete MC Slotervaart BV weer tot leven.”

Meer over