Gemeente: geen windmolens rond rivier het Gein bij Abcoude

Gemeente De Ronde Venen zet een streep door de mogelijkheid dat er windmolens komen in het groen bij Abcoude. Natuurliefhebbers vreesden dat het landschap rond rivier het Gein overschaduwd zou worden door windturbines.

Bart van Zoelen
De Mondriaanmolen, aan de Gein, vlakbij Abcoude. Beeld Rink Hof
De Mondriaanmolen, aan de Gein, vlakbij Abcoude.Beeld Rink Hof

Met een ruime meerderheid nam de gemeenteraad van De Ronde Venen donderdagavond een motie aan waarin de bouw van windturbines rond de Stelling van Amsterdam wordt uitgesloten. Daarbij gaat het dus in de eerste plaats om de historische fortenlinie die wordt beschermd als Unesco-werelderfgoed, maar ook het Geingebied wordt uitdrukkelijk genoemd.

Natuurliefhebbers en omwonenden maakten zich grote zorgen over het landschap als in een strook ten zuidoosten van Abcoude windmolens van minstens 200 meter zouden komen. Het gemeentebestuur kreeg vorige week een petitie met meer dan vierduizend handtekeningen overhandigd, met daarbij ook veel ondertekenaars die vanuit Amsterdam-Zuidoost uitkijken over het gebied.

Net als alle gemeenten buigt De Ronde Venen zich momenteel over de vraag welke plekken geschikt zijn voor de opwek van wind- en zonne-energie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio daarvoor een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt.

Het gemeentebestuur had geen concrete plannen voor windmolens in het gebied, maar projectontwikkelaars liepen zich al warm. Zij verzekerden zich van de steun van boeren en grootgrondbezitters.

Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid) wilde op voorhand geen delen van de gemeente uitsluiten. De vraag welke locaties zich lenen voor de opwek van duurzame energie wilde zij eerst voorleggen aan de inwoners van De Ronde Venen en daarbuiten. Of zoals een woordvoerder zegt: “We zien ook wel dat het een mooi gebied is, maar onze gemeente telt meer mooie gebieden.”

Bijna unanieme gemeenteraad

Pas nadat de bevolking zich daarover had uitgelaten, zou het gemeentebestuur ‘zoekgebieden’ aanwijzen voor windturbines en zonneparken. Intussen had de gemeente wel alvast hoge ambities uitgesproken voor de opwek van duurzame energie. Dat maakte bewoners van Abcoude en ook verenigingen die waken over het Geingebied ongerust, want in grote delen van de gemeente zijn windmolens al hoogst onwaarschijnlijk, door de nabijheid van Schiphol vooral.

De bijna unanieme gemeenteraad floot wethouder Hagen donderdagavond terug. In het voorjaar van 2021 wil De Ronde Venen de ‘zoekgebieden’ aanwijzen, maar het Geingebied is daarbij geen optie meer. De wethouder legt zich daarbij neer.

Gaasperplas en Driemond

De tegenstanders van windmolens in het Geingebied zijn blij, maar nog niet helemaal gerustgesteld. Ze maken zich ook grote zorgen over de windmolenplannen van Amsterdam en Weesp. Zo heeft Amsterdam het gebied rond de Gaasperplas en Driemond aangewezen als zoekgebied. Ook daar zullen windturbines volgens actiegroep Spaar het Gein grote impact hebben op het landschap rond het riviertje.

Ze krijgen bijval van het gemeentebestuur van De Ronde Venen. Dat heeft kritiek op de manier waarop Amsterdam de zoekgebieden heeft vastgesteld door eerst technisch per gebied de geschiktheid te onderzoeken en zich pas daarna te buigen over het draagvlak.

De Ronde Venen vraagt zich bovendien af of de inwoners van Abcoude ook nog wat te zeggen krijgen over de windmolens die Amsterdam eventueel neerzet vlakbij de gemeentegrens. “Die kijken er ook tegenaan,” zegt de woordvoerder. “De wereld stopt niet bij de grens van Amsterdam.”

Meer over