Geen ontslag voor Amsterdamse brandweerman om lidmaatschap Hells Angels

Een brandweerman van het korps Amsterdam Amstelland mag niet worden ontslagen omdat hij lid is van de Hells Angels. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in ambtenarenzaken, donderdag besloten. Zijn dienstverband moet worden hersteld.

ANP
null Beeld ANP
Beeld ANP

Het gaat om brandweerman Edwin M., binnen de Hells Angels heet hij ‘Pyro’. Hij is ‘road captain’ (chef logistiek), een vooraanstaande functie binnen de Amsterdamse afdeling.

Edwin M. werd ontslagen omdat de motorclub strafbare feiten zou plegen en vanwege de lopende procedure om de club verboden te verklaren. Volgens de centrale werkgever, het bestuur van de veiligheidsregio, was dit niet te verenigen met de voorbeeldfunctie die de man als hoofdbrandwacht-plus vervult.

Nieuw besluit

Eerder had de Amsterdamse rechtbank het ontslag al afgewezen, omdat de veiligheidsregio volgens haar geen zorgvuldige belangenafweging had gemaakt toen die de medewerker ontsloeg. Het bestuur moest een nieuw besluit nemen en handhaafde het ontslag van de brandweerman.

De Centrale Raad van Beroep bevestigt nu in hoger beroep het oordeel van de rechtbank. De werkgever had volgens dit orgaan namelijk moeten kijken of de brandweerman direct of indirect betrokken is geweest bij criminele activiteiten die verband houden met zijn lidmaatschap of bestuursfunctie bij de Hells Angels. De rechter wijst er verder op dat de brandweerman zijn werk twintig jaar naar volle tevredenheid heeft gedaan.

Geen verboden organisatie

Bovendien is de motorclub op dit moment nog geen verboden organisatie. Daarover loopt een gerechtelijke procedure. Pas als de Hells Angels onherroepelijk worden verboden, mag de medewerker zijn activiteiten bij de motorclub niet meer voortzetten. Doet hij dat wel, dan mag het bestuur hem om die reden wel ontslaan.

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is een eindoordeel. Er is geen beroep meer mogelijk.

Meer over