PlusNieuws

Geen noodopvang voor Amsterdamse kinderen van wie één ouder cruciaal beroep heeft

Amsterdamse scholen verzorgen geen noodopvang voor kinderen van wie een van de twee ouders een cruciaal beroep heeft, terwijl zij dit wel verplicht zijn. Ouders werkzaam in cruciale sectoren voelen zich in de steek gelaten.

Jesper Roele
null Beeld ANP
Beeld ANP

Het is een behoorlijk probleem: ouders moeten naar hun werk, maar omdat een van de twee ouders geen cruciaal beroep heeft, verzorgen nagenoeg alle Amsterdamse scholen geen noodopvang voor hun kinderen. “We praten bijvoorbeeld over verpleegkundigen, ic-artsen en huisartsen. De scholen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor deze werkenden niet,” zegt Marjet Winsemius van de stichting Voor Werkende Ouders. “Ouders komen echt in de problemen.”

Sinds de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge van afgelopen zaterdag zijn de scholen gesloten. Wel zijn de scholen nog verplicht om noodopvang te regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van wie een van de ouders een cruciaal beroep uitoefent. Veel scholen komen dit echter niet na. In Amsterdam besloot het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de koepelorganisatie voor 234 basisscholen in de stad, ook geen noodopvang te regelen voor kinderen van wie één ouder werkt in een cruciale sector. Dat is in strijd met de regels.

Te kort dag

“Op het moment dat de rijksoverheid zo kort van tevoren communiceert dat we dicht moeten, hebben we geen gelegenheid om het zo goed te organiseren als we zouden willen,” zegt Lieke Thesingh, voorzitter van het bestuur van het BBO. Volgens haar zijn veel leraren ziek en lukt het niet om voor alle kinderen noodopvang te regelen, ook al hebben zij er recht op. Het BBO kiest er in dit geval voor om kwetsbare kinderen voorrang te geven, zegt Thesingh.

De voorzitter snapt dat organisaties die de belangen van ouders behartigen boos zijn. “We gaan ook met ze in gesprek en gelukkig snappen veel ouders het ook wel. Vaak is er wel een mouw aan te passen als het echt niet anders gaat,” aldus Thesingh.

Gjalt Jellesma van Boink, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, zegt dat het ‘schijnbaar de regel is dat het onderwijs zelf kan besluiten om zich niet aan de regels te houden’. “We zien dat die cultuur groeit. Er werd ook constant aangedrongen op sluitingen. Maar hier wordt echt een grens overschreden.”

In de steek gelaten

“Ja, het is zwaar, maar er zijn ook andere beroepsgroepen die het zwaar hebben,” zegt Jellesma. “Ik denk dat ze in de zorg blij zouden zijn met twee weken vakantie. Ouders bellen ons en voelen zich in de steek gelaten. Het is ook vervelend als je aan de deur van de school moet discussiëren over hoe belangrijk jouw werk is.”

Menno van de Koppel, directeur van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), zegt dat een deel van het probleem ook ligt bij werknemers- en werkgeversorganisaties. “Er is nu wel een lockdown, maar nog steeds geen zorgverlofregeling in verband met corona, terwijl dit niet de eerste keer dat dit ons overkomt. Als één ouder een cruciaal beroep heeft en de ander kan zijn werk niet goed uitvoeren, dan heeft eigenlijk de ouder zonder cruciaal beroep last met zijn werkgever.”

Toch benadrukt Van de Koppel dat de regel uiteindelijk wel zo is dat scholen noodopvang moeten regelen. Dat het nu (nog) niet lukt en scholen daarvoor eerst kiezen voor kwetsbare kinderen, daar heeft hij begrip voor.

Voorrang voor kwetsbare kinderen

Een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) zegt dat de gemeente niet betrokken is bij het beleid van het BBO. “We zijn hier woensdag over ingelicht door de schoolbesturen en hebben direct aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat in ieder geval de kwetsbare kinderen worden opgevangen. Kinderen mogen nooit de dupe worden.”

“Van ouderparen van wie slechts één van de ouders een cruciaal beroep heeft, wordt gevraagd de kinderen zo veel mogelijk zelf op te vangen,” aldus de woordvoerder. “Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er een mouw aan gepast.”

Winsemius, van de stichting Voor Werkende Ouders, ontving inmiddels al zo’n 1300 e-mails van ouders, waarvan er veel uit Amsterdam komen. “Het is veel te makkelijk om dit zo te doen. Scholen overtreden de instructies van de overheid.”

Ze roept ouders van wie hun kind op een school zit die de afspraken niet nakomt op om naar de Onderwijsinspectie te stappen, of zich te melden bij haar stichting. “Wij hebben afgesproken met het ministerie dat we deze scholen doorgeven aan de Onderwijsinspectie. Dan nemen zij het verder op.”

Meer over