PlusNieuws

Geen nabestaande durft naar de door geweld omgeven liquidatiezaak Marengo te komen

Een beveiliger woensdag bij de bunker in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP
Een beveiliger woensdag bij de bunker in Amsterdam-Osdorp.Beeld ANP

In de afgeladen ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp begonnen de aanklagers woensdag hun extreem uitvoerige requisitoir in liquidatiezaak Marengo, tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Aan het slot ervan, op 28 juni, zullen ze levenslang eisen tegen de hoofdverdachten.

Wouter Laumans en Paul Vugts

Op Said Razzouki na, waren alle zeventien verdachten aangevoerd voor de openingsdag van het requisitoir. Razzouki zou via een videoverbinding meeluisteren, maar zoals wel vaker was de verbinding met de bunker niet tot stand gekomen. Naast hun advocaten zaten de overige zestien beklaagden samengepakt in de verdachtenbanken.

Maar, merkte de aanvoerder van het trio aanklagers op, in de zaal was ook een belangrijke partij áfwezig. “De stoelen waarop in liquidatiezaken normaal nabestaanden zitten, blijven leeg. Geen enkele nabestaande heeft het aangedurfd aanwezig te zijn. Niemand durft gebruik te maken van het spreekrecht.”

Ter compensatie haalde ze zelf maar wat tragische omstandigheden aan waarin de families van geliquideerde mannen achterbleven. De een is doodgeschoten voor de ogen van zijn dochtertje van zeven, de ander werd slachtoffer van een persoonsverwisseling en liet een zwangere vrouw na.

“Hun naasten durven hier niet te komen vertellen wie hun man, vader, broer of geliefde was, hoe de moorden die vrouwen, kinderen en familieleden voor altijd ernstig hebben geschokt.” De liquidaties zijn veelal gepleegd op de openbare weg, soms voor de ogen van familieleden of andere getuigen.

Wie praat die gaat

Naast de moorden waar Marengo om draait, waren er nog tal van moordplánnen. “Deze zaak draait om een relatief korte periode van iets meer dan zeventien maanden. Daarin zijn zes mannen vermoord, bij nog eens zeven doelwitten is dat mislukt. Was alles gelukt, dan hadden we bijna één dode per maand.”

Het motief voor veel moorden: ‘Wie praat die gaat.’ “Het ging om wraak omdat was gepraat of om te voorkomen dat zou wórden gepraat.” De ‘criminele machtsstructuur met een verwoestende kracht’ die Ridouan Taghi volgens de officieren leidde, rekende kil af met ‘honden die moesten gaan slapen’.

Het Marengo-onderzoek begon nadat kroongetuige Nabil B. zich in januari 2017 had laten arresteren. “Hij sloot zijn deal niet omdat hij genoeg had van het leven in de criminaliteit of om het moorden te stoppen. Zijn besluit was ingegeven door eigenbelang en het belang van veiligheid van zijn naasten.”

B. vreesde te worden vermoord door zijn eigen bende, die volgens hem werd geleid door Taghi, diens ‘rechterhand’ Mao R. en ‘linkerhand’ Said Razzouki. Óf hij zou worden vermoord door de deels criminele familie waarmee hij opgroeide. Een lid daarvan, Hakim Changachi, was vermoord met gebruikmaking van een gestolen vluchtauto die B. had geleverd.

Versleutelde berichten

Weinig verrassend: de aanklagers achten Nabil B.’s ongekend uitvoerige biecht betrouwbaar. Die beslaat inmiddels 3000 bladzijden, bestaande uit 41 uitgebreide kluisverklaringen, 28 tactische verklaringen, verklaringen bij de onderzoeksrechters en openbare verklaringen op 13 zittingsdagen.

De overeenkomst met hem is rechtmatig, stelt justitie ook. Aanvankelijk had de staat beloofd niet 24 maar 12 jaar tegen hem te eisen voor zijn rol in het onderwereldgeweld, maar vanwege een wetswijziging die vervroegde vrijlating inperkt wordt dat 10 jaar. Legt de rechtbank die op, dan moet hij ‘netto’ 8 jaar zitten.

Ook de tweede pijler onder de zaak, huiveringwekkend concrete berichten over moordplannen, is volgens de aanklagers bruikbaar als bewijs – in weerwil van alle weerstand van advocaten. De berg bewijs, uit een ‘dataset’ van bijna 900.000 aanvankelijk versleutelde onderlinge berichten, is volgens justitie rechtmatig verkregen. Tal van rechtbanken en gerechtshoven hebben al verweren over onrechtmatige inbeslagname of onwettig gebruik verworpen en verdachten forse straffen opgelegd, ook levenslange.

Het requisitoir gaat donderdag verder met de visie van justitie op het eerste concrete liquidatiedossier.

Ridouan Taghi was de aanklagers én de rechtbank aan het eind van de openingsdag van het requisitoir alweer beu: “Het vonnis heeft u al in uw binnenzak. U mag het daar uit halen en meegeven, dan kan ik lekker in mijn cel blijven.”

De Taghi Podcast

Meer over