Geen belangenverstrengeling bij oud-eigenaren MC Slotervaart

De laatste eigenaren van het Slotervaartziekenhuis hebben geen zorggelden weggesluisd en zich niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Wel hebben ze de schijn van belangenverstrengeling gewekt, maar de bedragen die over tafel gingen waren steeds marktconform.

Bas Soetenhorst
In 2018 ging MC Slotervaart failliet. Beeld ANP
In 2018 ging MC Slotervaart failliet.Beeld ANP

Dit staat in een maandag verschenen rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), opgesteld naar aanleiding van berichtgeving in media en Kamervragen over de oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer. Met hun bedrijf MC Groep waren ze van 2013 tot het faillissement in 2018 eigenaar van MC Slotervaart. Hun dubbelrol als aandeelhouder en bestuurder wekte wantrouwen bij de buitenwacht. Maar het heeft, aldus het rapport, de kwaliteit van de zorg niet ondermijnd.

Door IGJ en NZa ingeschakelde forensische accountants hebben geen aanwijzingen gevonden voor financiële benadeling van het ziekenhuis. De geconstateerde gebreken hebben betrekking op de Governancecode Zorg, waarin is vastgelegd dat de raad van commissarissen bepaalde transacties moet goedkeuren.

Verantwoording aan zichzelf

Een probleem bij MC Slotervaart was dat Winter en De Boer als aandeelhouders konden bepalen wie het ziekenhuis bestuurde. Een groot deel van de tijd dat zij het ziekenhuis bezaten, bestuurden ze het zelf en legden ze mede verantwoording af aan zichzelf.

De commissarissen boden daardoor slechts beperkt tegenwicht en werden niet of te laat gekend in een aantal transacties met externe bedrijven waarin de eigenaren een belang hadden. Zo deed het ziekenhuis zaken met een onderneming in medische hulpmiddelen waarvan De Boer en een compagnon uit de MC Groep aandeelhouder waren. De Boer erkent in het rapport dat het verstandig was geweest dit te melden bij de commissarissen.

Zij wisten wel van de deals met Appel Farma, een poliklinische apotheek van de eigenaren van de MC Groep die onder meer ruimte huurde en medicijnen leverde aan het Slotervaart. Ook waren de commissarissen erover ingelicht dat het ziekenhuis operatiekamers en personeel huurde bij DC Klinieken Lairesse, gelieerd aan de DC Groep. Omgekeerd verhuurde MC Slotervaart ruimte aan DC Klinieken zonder dat de huurprijs was getoetst door een onafhankelijke instantie, zoals had gemoeten.

Miljoenenlening

In al die gevallen zijn geen aanwijzingen gevonden dat het ziekenhuis niet-marktconforme prijzen betaalde en is dus niet vastgesteld dat de zorgondernemers van MC Groep zichzelf bevoordeelden ten koste van MC Slotervaart.

De raad van commissarissen en een medebestuurder werden ook onwetend gelaten van een mondeling akkoord van Winter en De Boer over een miljoenenlening voor MC Slotervaart bij de familie van wie ze het ziekenhuis in 2013 overnamen. De lening ging uiteindelijk niet door. In een in opdracht van de commissarissen opgesteld document stellen Winter en De Boer dat het ‘simpelweg fout is’ dat ze dit niet hadden gemeld.

De opstellers van het rapport doen de aanbeveling de raad van commissarissen bij ziekenhuizen het laatste woord te geven over benoeming en ontslag van bestuurders en meer invloed te geven op het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling.

‘Integer gehandeld’

In reactie op het rapport van de zorginspectie (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stellen de voormalig eigenaren, bestuurders en commissarissen van MC Slotervaart dat eruit blijkt dat ze integer hebben gehandeld en dat geen sprake was van onbehoorlijk bestuur en onzakelijke financiële transacties. ‘Deze conclusies – integer bestuur en geen overtreding van de wet – ontkrachten aantijgingen richting voormalig raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouder,’ aldus een persbericht.

‘De IGJ/NZa stelt vast dat er slechts enkele niet materiële transacties hebben plaatsgehad, waarbij de formele reglementen niet juist zijn gevolgd, maar dat dit wel marktconforme transacties betrof.’

Meer over