Nieuws

Extra locatie Conservatorium op Zuidas van de baan – of toch niet helemaal?

Op de Zuidas, in het Beatrixpark, komt toch geen dependance van het Conservatorium van Amsterdam. De bouwkosten zijn te hoog om het project te kunnen financieren. Dat staat in een brief van het projectteam aan buurtbewoners.

David Hielkema
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zou de dependance financieren met eigen middelen. Beeld Office Winhov
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zou de dependance financieren met eigen middelen.Beeld Office Winhov

De dependance moest in het Beatrixpark komen, in twee gebouwen die onderdeel uitmaken van het voormalige rooms-katholieke Sint-Nicolaascomplex: Kapel en Convict. Om het monumentale gebouw geschikt te maken voor muziekstudenten zijn grote verbouwingen nodig.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zou de dependance financieren met eigen middelen, die daar de afgelopen jaren voor zijn gereserveerd. In de brief aan de buurt staat dat de kunsthogeschool ‘helaas genoodzaakt’ is om te stoppen met de verbouwing, omdat de prijzen op de bouw- en energiemarkt ‘explosief’ zijn gestegen. Door de ‘grote onzekerheid’ over de verdere prijsstijging van bouwmaterialen zou de investering niet meer verantwoord zijn.

Alsnog?

Naar aanleiding van de brief stelde CDA-raadslid Diederik Boomsma donderdag vragen aan het stadsbestuur tijdens de commissievergadering. Hij wil weten of de gemeente nog mogelijkheden ziet om de verbouwing tóch door te zetten. Boomsma: “Om welke tekorten gaat het? En wat wordt de invulling van het gebouw als het echt niet doorgaat?”

Verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) was ook verrast over de plotselinge stop, liet ze in haar reactie weten. “Ik was hier niet van op de hoogte. Het is natuurlijk jammer.” Beloofd werd om te spreken met de directie van de Zuidas, om te bekijken of het conservatorium er alsnog kan komen.

Andere invulling

Amsterdam Zuidas zegt het te betreuren dat de plannen worden afgeblazen, maar heeft ‘uiteraard begrip’ voor de beslissing. De Zuidas onderzoekt hoe het gebouw de komende periode tijdelijk een andere invulling kan krijgen.

Het onderwijsgedeelte moest een plek krijgen in het Convict. In Kapel zou een kleine concertzaal komen, waar het hele jaar door publiekelijk toegankelijke concerten zouden worden georganiseerd, in verschillende muziekstijlen. Het conservatorium wilde uitbreiden, omdat de locatie aan het Oosterdok te klein is geworden. Er is onvoldoende ruimte voor de circa duizend studenten, van wie bijna de helft uit het buitenland afkomstig is.

Meer over