Ex-eigenaren MC Slotervaart berispt vanwege wanbeleid bij zorginstelling

De voormalige eigenaren van het failliete MC Slotervaart hebben zich schuldig gemaakt aan wanbeleid bij gehandicapteninstelling DeSeizoenen.

Bas Soetenhorst
Willem de Boer. Beeld ANP
Willem de Boer.Beeld ANP

Zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer, tot vorig jaar mede-eigenaren van MC Slotervaart, hebben DeSeizoenen voor een groot deel in eigendom. De Ondernemingskamer – onderdeel van het Amsterdamse hof en gespecialiseerd in conflicten in bedrijven en instellingen – oordeelde gisteren dat sprake is geweest van tegenstrijdige belangen, gebrekkig toezicht en een ‘ernstig gebrek aan zorgvuldigheid’.

Om onrust en verdere onzekerheid over de zorg te voorkomen, neemt de Ondernemingskamer geen maatregelen. De rechters zien daar ook van af omdat het wanbeleid een inmiddels afgesloten periode betreft. Bestuurders en commissarissen met mogelijke dubbele petten zijn na eerdere kritiek teruggetreden, het beleid is aangescherpt en een omstreden lening wordt afgelost.

De uitspraak is het voorlopig sluitstuk van een reeks wisselende oordelen van onderzoekers en instanties over de gang van zaken bij DeSeizoenen, een op antroposofische leest geschoeide instelling met zes vestigingen in Oost- en Zuid-Nederland, met in totaal 440 bewoners.

Toen de instelling in 2011 failliet ging, maakten Winter en De Boer met twee zakenpartners een doorstart. Daarbij kregen ze door geschuif met gelden voor 100 euro het vastgoed in handen, dat 18 miljoen euro waard is. Ze lieten de zorginstelling een lening van 3,25 miljoen verstrekken aan een door hen opgerichte vastgoed-bv. Mede dankzij die lening gaven de banken Winter en zijn partners een hypotheek van 18 miljoen.

Opportunity verzilverd

De constructie was voor de cliëntenraad van DeSeizoenen de voornaamste reden om naar de rechter te stappen. De Ondernemingskamer is met de raad eens dat een ‘substantieel deel’ van de financiële risico’s rond het vastgoed niet bij de eigenaren, maar bij de zorginstelling is komen te liggen. Maar er zijn geen regels overtreden met de constructie. Winter en diens partners hebben ‘een opportunity verzilverd, wat hun vrij stond’.

Wel gingen ze in de fout in de periode rond de verwerving van het vastgoed en het vaststellen van de huur. Ze hadden toen belangen aan zowel de kant van de huurder als verhuurder en verzuimden een onafhankelijke bestuurder te benoemen. De raad van commissarissen liet na een onafhankelijke taxatie van de huurprijs te verlangen.

Eind vorig jaar velde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al een hard oordeel over de dubbelrollen bij DeSeizoenen, waar sprake was ‘van (een schijn van) belangenverstrengeling’. Volgens de Inspectie namen bestuurders risico’s met geld dat bestemd was voor goede zorg.

Meer over