Dit is de vaccinatiegraad per stadsdeel: Zuidoost en Nieuw-West blijven voorlopig achter

De vaccinatiegraad van Amsterdammers in de leeftijdsgroep 55-59 jaar blijft in Zuidoost en Nieuw-West tot dusverre achter vergeleken bij de rest van de stad. Het stadsbestuur wil het verschil verkleinen.

Jop van Kempen en Bas Soetenhorst
null Beeld Getty Images
Beeld Getty Images

51 procent van de 55-59-jarigen in Zuidoost heeft een coronavaccinatie gehad of een afspraak daarvoor gemaakt, tegen 64 procent gemiddeld in heel Amsterdam. Dit blijkt uit cijfers van de GGD (zie graphic).

Ook Nieuw-West blijft met 60 procent onder het stadgemiddelde. De stadsdelen Centrum en Zuid hebben met respectievelijk 71 en 69 procent de hoogste vaccinatiegraad.

Die cijfers zijn niet definitief en zullen waarschijnlijk oplopen, omdat mensen uit die leeftijdsgroep nog vaccinatie-afspraken kunnen maken. Bovendien wil wethouder Simone Kukenheim (Zorg) met gericht beleid de vaccinatiegraad bij Amsterdammers met een migratie-achtergrond opkrikken. Daarbij hoort ook het inzetten van een vaccinatiebus, die laagdrempelig vaccineren in de stadsdelen mogelijk maakt. Ook geeft de GGD voorlichting over vaccins in bijvoorbeeld moskeeën, waarbij met geverifieerde informatie wordt getracht om onjuiste verhalen over bijvoorbeeld bijwerkingen te weerleggen.

De verschillende vaccinatiegraad per stadsdeel correspondeert met het vorige maand verschenen onderzoek van de Amsterdamse GGD, Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos. Uit de eerste grootschalige Nederlandse studie naar corona en etniciteit bleek dat Amsterdammers met Marokkaanse, Surinaamse, Ghanese of Turkse achtergrond een geringere vaccinatiebereidheid hebben.

Biblebelt

Een lagere motivatie tot vaccineren leidt in de praktijk dus tot een lagere vaccinatiegraad. In de Amsterdamse stadsdelen met de lagere vaccinatiegraad wonen relatief meer mensen met een migratieachtergrond. Het is aannemelijk dat hetzelfde beeld elders in Nederland geldt. Vanwege religieuze motieven kent ook de ‘biblebelt’ een lagere vaccinatiegraad.

Het verschil tussen stadsdelen is bij 70-plussers veel kleiner. Bij 70-plussers in Zuidoost zit de vaccinatiegraad op het gemiddelde van heel Amsterdam: 82 procent. In Nieuw-West gaat het om 78 procent. Ook hier scoren Centrum (89 procent) en Zuid (86 procent) het hoogst. Omdat voor 70-plussers de gelegenheid voor het maken van een prikafspraak al langer is geleden dan voor mensen in de leeftijdscategorie 55-59 zijn de cijfers voor 70-plussers robuuster.

De GGD heeft geen volledig beeld van de vaccinatiegraad in de leeftijdscategorie 60-70, omdat de huisartsen bij hen veel vaccinaties zetten. De werkelijke vaccinatiegraad ligt bij de andere leeftijdscategorieën iets hoger, aangezien ook daar specifieke groepen door huisartsen worden geprikt.

Waarom is de vaccinatiebereidheid bij minderheden zo laag?

De vaccinatiegraad in Nederland neemt snel toe, maar blijft achter in sommige wijken waar veel mensen met migratieachtergrond wonen. Terwijl die wijken juist het hardst zijn geraakt door de pandemie. “Bij sommigen gaat het er gewoon niet in dat de overheid het goed met je voor heeft.”

Lees het volledige verhaal zaterdag op Parool.nl.

Meer over