Afvalstort Nauerna in Assendelft vangt slechts een deel van het Amsterdamse afval op, waarschuwt directeur Bert Krom.

PlusInterview

Directeur NV Afvalzorg: ‘Variatie nodig bij de inzet van afvalovens’

Afvalstort Nauerna in Assendelft vangt slechts een deel van het Amsterdamse afval op, waarschuwt directeur Bert Krom.Beeld Marc Driessen

Nu vuilverbrander AEB met een crisis kampt, pleit de afvalbranche voor een creatieve aanpak van de problemen. ‘Storten, maar ook verbranden, heeft uiteindelijk niet de toekomst.’

Ruben Koops

Bert Krom, directeur van de NV Afvalzorg, zit ruim 35 jaar in de vuilnis. Vanachter zijn bureau naast de vuilstort in Nauerna kan hij de schoorstenen van AEB zien. Slechts een van de twee pijpen braakt nog witte rook uit sinds technische problemen de vuilverbrander ertoe dwongen vier van de zes verbrandingslijnen uit te schakelen voor noodzakelijke reparaties. Ze zullen zes tot negen maanden buiten bedrijf zijn.

Als bestuurslid van de Vereniging Afvalbedrijven is Krom gewend niet alleen naar zijn eigen stort, of naar Amsterdam te kijken, maar de hele afvalketen te overzien. “De crisis bij AEB zorgt voor zoveel problemen dat we dagelijks met elkaar overleggen over hoe het nu verder moet.”

Hoe heeft het zo ver kunnen komen bij AEB?

“AEB heeft zich altijd gericht op de bouw van een biomassavergister, een nascheidingslijn, een sociaal werkbedrijf, de stadsverwarming, noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die aandacht vragen omdat ze in de opstartfase zaten. Terwijl de kachel zelf, de ovens, waarvan zij dachten dat die het goed deed, uiteindelijk de flessenhals bleek te zijn.”

Welke invloed heeft de crisis bij AEB op de landelijke afvalmarkt?

“Er wordt ongeveer 8 miljoen ton afval verbrand in Nederland, waarvan zo’n 20 procent uit Groot-Brittannië wordt geïmporteerd. Als je bedenkt dat van de 1,4 miljoen ton afval die AEB doorgaans per jaar verwerkt, ongeveer een 1 miljoen ton op jaarbasis wegvalt door die spoedreparaties, dan begrijp je dat ik best schrok toen ik het hoorde.”

De gemeente Amsterdam zei dat het afval dat niet verbrand kan worden tijdelijk bij Afvalzorg gestort wordt. Dan is het probleem toch opgelost?

“Ik was een beetje verbaasd toen ik dat hoorde, want wat hier en bij onze andere locaties gestort wordt is ongeveer 3 procent van wat AEB doorgaans verwerkt. Het is politiek om dat een ‘tijdelijke oplossing’ te noemen, terwijl het hoogstens een druppel op de gloeiende plaat is. Veel belangrijker is dat de importeurs zoals Renewi en Suez de import van Engels afval direct hebben teruggebracht tot het minimale. Maar ze kunnen er niet zomaar mee stoppen, want er zijn langdurige contracten afgesloten, ook door AEB zelf. De import stoppen kost geld.”

Is het niet wrang dat er nu Amsterdams afval gestort moet worden ten gunste van Engels afval dat elders in Nederland verbrand wordt?

“Op zich is de import van Engels afval een goede zaak. Want hoewel de afvalproductie in Nederland iets toeneemt door de groeiende economie, gaat die op macroniveau steeds verder omlaag door de toenemende recycling. We hergebruiken steeds meer stromen die tot een paar jaar geleden verbrand werden. Daardoor komt er verbrandingscapaciteit vrij. Als de ovens niet vol zitten, worden de kosten van afval dat nog wel verbrand moet worden steeds hoger, ook voor huishoudens. Daarom is het fijn dat er Brits afval beschikbaar is.”

Waarom verbrandt men in Groot-­Brittannië het eigen afval niet?

“Je moet het zo zien: ze slaan daar een fase over, en gaan van afval storten uiteindelijk over naar recycling zoals wij nu al doen. In Nederland zijn we als een soort tussenstap bijna alle afval gaan verbranden. Door de toegenomen recycling kunnen wij een deel van het Britse afval verwerken met onze overcapaciteit. Bijkomend voordeel is dat er in Groot-­Brittannië nu nog veel minder gerecycled wordt, en dat het afval dus een ideale mix heeft. Het Nederlandse afval is steeds ongeschikter, omdat er al zo veel nascheiding is geweest. Onze ovens zijn vaak gebouwd voor ongerecycled afval, eigenlijk precies het soort vuilnis zoals dat uit Groot-Brittannië komt.”

“Ik geloof echt dat wij hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan een schonere wereld. Storten levert – als je dat niet afvangt, zoals wij doen – methaan op. Dat is een veel schadelijker broeikasgas dan CO2. Het gaat mis nu er door de calamiteit bij AEB niet genoeg Nederlandse verbrandingscapaciteit beschikbaar is vanwege Brits afval. Dat moet veranderen.”

Moeten de gesloten ovens van AEB nog wel gerepareerd worden als er zoveel structurele overcapaciteit is?

“Dat is een terechte vraag, omdat we nu weten dat er steeds minder afval overblijft om te verbranden. Misschien zijn er centrales in Nederland die er slechter aan toe zijn dan AEB, maar daar is nu wel een groot probleem en het kost miljoenen om die weer te herstellen. Ik neem dus aan dat ze bij de gemeente die vraag ook stellen.”

Wat zijn de nadelen hiervan?

“Er ontstaat natuurlijk wel een gekke situatie als Amsterdam z’n vuilnis permanent gaat verslepen naar verbrandingslocaties in Enschede, Alkmaar of Moerdijk. Aan de andere kant ze kunnen een klein deel van de ovens herstellen voor afval uit de Amsterdamse regio, en een ander deel van de verbrandingslijnen geschikt maken voor de stook van biomassa, om maar iets te noemen. Of één oven helemaal in gebruik nemen voor de verwerking van slib, die markt kampt met grote capaciteits­tekorten. Het zijn heel ingewikkelde ideeën, maar deze situatie biedt wel mogelijkheden.”

8

Voordat AEB vier van de zes ovens moest sluiten, werd in Nederland 8 miljoen ton afval per jaar verbrand. Er is nu nog capaciteit voor 7 miljoen ton.

Meer over