Curator MC Slotervaart uit zorgen: ‘Het duurt lang’

Curator Marc van Zanten van het failliete MC Slotervaart is bezorgd over het uitblijven van een akkoord tussen de gemeente Amsterdam en vastgoedbedrijf Zadelhoff over de overname van het ziekenhuisgebouw.

Bas Soetenhorst
null Beeld Dingena Mol
Beeld Dingena Mol

“Het overleg duurt al sinds april. Ik vind dat lang,” zei Van Zanten woensdag bij de presentatie van het vierde faillissementsverslag. Zodra Zadelhoff en de gemeente eruit zijn, kan het faillissement worden afgewikkeld en krijgen alle schuldeisers hun geld terug. Maar hoewel beide partijen zeggen dat de gesprekken ‘constructief’ verlopen, is er nog geen sprake van een overeenkomst.

Waar zijn collega-curator Marlous de Groot benadrukte dat de gesprekken ‘constructief’ verlopen en uitgangspunt is dat ze eruit komen, is Van Zanten er niet gerust op: “Er is gewoon nog één risicofactor die ik toch een paar keer benadrukt wil hebben.”

De gemeente heeft een recht op eerste koop van het vastgoed bedongen, tot frustratie van de curatoren. Het stadsbestuur wil alleen instemmen met overname door Zadelhoff als aan een drietal voorwaarden is voldaan. In het gebouw in Nieuw-West moet vooral ‘laagdrempelige zorg’ voor de buurt komen, zoals huisartsen, en slechts een beperkt aantal particuliere klinieken; zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer, die zakenpartners zijn van Zadelhoff, mogen als voormalige eigenaren van MC Slotervaart geen rol krijgen als bestuurders; en er moet onderzoek komen naar de rol van Winter en De Boer in het faillissement.

Met name die laatste kwestie lijkt voor vertraging te zorgen. De vraag is wat zo’n onderzoek nog toevoegt nu er al drie onderzoeken naar de ondergang van MC Slotervaart lopen. Naast de Onderzoeksraad voor Veiligheid en een commissie onder leiding van emeritus-hoogleraar ondernemingsbestuur Jaap van Manen, is er een rapport in voorbereiding van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Zadelhoff is bereid een bedrag op tafel te leggen waarmee alle schuldeisers kunnen worden voldaan, iets wat vrijwel nooit voorkomt na een faillissement. De curatoren schatten in dat 55 miljoen euro nodig is. Vooruitlopend op een akkoord tussen Zadelhoff en de gemeente hebben ze alvast voor 12 maart volgend jaar een zogenoemde verificatievergadering uitgeschreven in de rechtbank, waar alle schuldeisers kunnen stemmen over het resultaat.

Van Zanten en De Groot wijzen erop dat ondertussen de klok tikt en de kosten almaar oplopen. Om het gebouw aan de Louwesweg draaiende te houden, te stoken en te voorzien van ICT zijn maandelijks enkele tonnen nodig. De curatoren hadden eerder al 6 miljoen euro van Zadelhoff geleend om de rekeningen te betalen. Nu dat bedrag bijna op is, is een nieuwe lening van ruim 3 miljoen afgesloten met Zadelhoff.

En er was meer slecht nieuws: de gemeentelijke kunstcollectie in het pand blijkt bijna niets waard.

Bij de oplevering van het Slotervaart in 1975 besteedde de gemeente - omgerekend naar huidige maatstaven - bijna 2 miljoen euro aan kunst. In het gebouw hingen ook werken in bruikleen van de gemeente. Ze kwamen vooral uit het depot van het Stedelijk Museum.

De gemeente maakt aanspraak op 14 werken. Een door de curatoren ingeschakelde expert heeft bevestigd dat deze eigendom zijn van de gemeente.

Het opvallendste kunstwerk dat terug moet naar de gemeente is een grote glazen wand met kleurige gezichten van de hand van Karel Appel, in de hal bij de ingang van het gebouw. Het glasappliqué werd eerder in deze krant door deskundigen uniek genoemd, met een waarde van mogelijk enkele miljoenen. Een taxateur heeft nu de waarde op niet meer dan een paar ton bepaald. Maar omdat er barsten in zitten, delen ontbreken en verhuizing van het object een ingewikkeld karwei is, is de uiteindelijke waarde slechts een paar duizend euro, aldus Van Zanten. De 14 kunstwerken die de gemeente mag komen halen, zijn in totaal enkele tienduizenden euro’s waard.

Kunst in het MC Slotervaart: Karel Appel in de hal. Beeld Dingena Mol
Kunst in het MC Slotervaart: Karel Appel in de hal.Beeld Dingena Mol
Meer over