PlusAchtergrond

Buurten in verzet tegen komst erotisch centrum: ‘Niks tegen sekswerkers, maar dit is verplaatsing van ellende’

Danseressen verzorgen een demonstratie paaldansen in de Bananenbar op de Amsterdamse Wallen.  Beeld ANP
Danseressen verzorgen een demonstratie paaldansen in de Bananenbar op de Amsterdamse Wallen.Beeld ANP

Op verschillende plaatsen in de stad worden handtekeningen verzameld tegen de komst van een erotisch centrum. Bewoners én bestuurders vrezen voor overlast en criminaliteit.

Patrick Meershoek

In de plannen van het stadsbestuur wordt het erotisch centrum omschreven als een plek waar seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit worden verwelkomd en gevierd. Op verschillende plekken in de stad vragen bewoners en bestuurders zich echter bezorgd af of dat per se in hun buurt moet gebeuren. In Oost en Zuidoost zijn handtekeningenacties gestart om de komst van een prostitutiehotel tegen te houden.

In de buurt van de Arenapoort, een van de beoogde locaties voor het erotisch centrum, verzamelde Wilma Kop inmiddels een kleine duizend steunbetuigingen. “Ik heb niets tegen prostitutie, maar dit kunnen we er in Zuidoost nu gewoon niet bij hebben. We komen net op gang met de uitvoering van het masterplan dat iets moet doen aan de grote sociale problemen in het stadsdeel. Ik snap werkelijk niet hoe je dit kunt verzinnen.”

De onrust onder de bewoners is opgepikt door de stadsdeelcommissie. Aanstaande donderdag zal de commissie waarschijnlijk een ongevraagd advies van PvdA en GroenLinks aan het stadsbestuur steunen, met de oproep het erotisch centrum niet naar Zuidoost te verplaatsen. Ook stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing liet eerder in de commissie weten de zorgen van de bewoners te delen en de Stopera daarvan op de hoogte te zullen brengen.

Verplaatsing van ellende

Michel Idsinga namens de PvdA in Zuidoost: “Het gaat ons niet om de sekswerkers, maar om de problemen die bij prostitutie horen: overlast en criminaliteit. Als het college de garantie kan geven dat die narigheid niet meeverhuist naar Zuidoost, is het een ander verhaal. Maar die garantie kan niet worden gegeven, simpelweg omdat het nog nooit is gelukt ergens prostitutie te vestigen zonder die overlast en criminaliteit. We praten over verplaatsing van de ellende.”

Dat laatste idee kleeft aan het erotisch centrum. De plannen voor de verplaatsing van een deel van de prostitutie van de Wallen komen voort uit de wens van het stadsbestuur om de overlast in dat deel van de binnenstad aan te pakken. Dan kan het erotisch centrum moeilijk worden beschouwd als een aanwinst voor een andere buurt, zelfs al wordt het in plannen gepresenteerd als een bruisende plek met horeca, theater en veilige werkplekken voor sekswerkers.

Het is ook een nadrukkelijke wens van het college om het centrum onderdeel te maken van de stad, als signaal dat prostitutie wordt erkend als deel van de geschiedenis van Amsterdam. Bovendien komt een erotisch centum binnen de stadsgrenzen de veiligheid van de sekswerkers en hun klanten ten goede, zo is de gedachte. Vandaar dat wordt gezocht naar plekken die goed bereikbaar zijn met auto, fiets en openbaar vervoer. En een beetje sfeervol graag: geen gribus.

Vestigingsplaatsen

Zuidoost staat op de lijst met acht mogelijke locaties in twee gebieden: Amstel III en Arenapoort. Die laatste plek grenst aan Duivendrecht, en dat bracht ook raadsleden in Ouder-Amstel in beweging. “De druk op het gebied is nu al groot,” zegt Paulette Koek-Baks van Ouder-Amstel Anders. “Er worden 5000 woningen gebouwd, een busterminal, een parkeercomplex voor 20.000 auto’s en een daklozenopvang. Het is te veel.”

Collega Fred Rienstra van de VVD diende eerder een motie in tegen de komst van het erotisch centrum. Die werd unaniem aangenomen. Net voor de jaarwisseling liet burgemeester Joyce Langenacker weten de zorgen van de raad te hebben overgebracht aan haar collega in Amsterdam en op te trekken met het bestuur in Zuidoost. Rienstra: “Het vervelende is dat we weinig zicht hebben op het proces. Hoe de uiteindelijke keuze wordt gemaakt is volstrekt onduidelijk.”

Amstelstation

In Amsterdam Oost is het Eenhoorngebied aangewezen als mogelijke vestigingsplaats. En ook daar circuleert een petitie die tot nog toe ruim 700 keer werd ondertekend. “Deze buurt is juist volop in ontwikkeling als woonwijk,” zegt initiatiefnemer Frank Peters over het gebied bij het Amstelstation. “Het is een wijk met veel kinderen en een flink aantal kwetsbare bewoners. We vrezen met name voor de veiligheid als er een prostitutiehotel komt.”

Ook Bas van Vliet, van politieke partij Méérbelangen, ziet de plannen niet zitten. “Als ik de Watergraafsmeer overzie, is het Eenhoorngebied de minst geschikte buurt. Het ligt vlakbij het station, maar dat is dan ook het enige voordeel dat ik kan verzinnen.” Net als in Zuidoost wordt deze week in Oost een ongevraagd advies ter stemming voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, eveneens met het verzoek het erotisch centrum niet in het stadsdeel te vestigen.

Van Vliet hekelt ook de gevolgde procedure, waarbij ambtenaren eerst een groslijst hebben opgesteld met mogelijke locaties en die vervolgens hebben voorgelegd aan exploitanten, sekswerkers en andere belanghebbenden. “Het plan is om nu eerst twee of drie potentiële plekken te kiezen en daarover met de bewoners van die buurten in gesprek te gaan. Het versterkt de indruk dat de burger achteraan mag aansluiten, zoals vaker in de besluitvorming.”

Het geeft ook een vreemde figuur in de stadsdeelcommissie. “Het onderwerp is dankzij de bewoners op de agenda gekomen,” vertelt Van Vliet. “De eerste keer dat wij het dagelijks bestuur naar de stand van zaken vroegen, was de indruk dat zij niet op de hoogte waren. We horen nu wel wat meer over de procedure, maar het is duidelijk dat het besluit in de Stopera zal worden genomen. Het zal lastig zijn daar vanuit het stadsdeel veel invloed op uit te oefenen.”

Meer over