Bezuinigingen op bibliotheken en Bostheater van tafel

Een aantal instellingen dat slachtoffer dreigde te worden van de Amsterdamse coronabezuinigingen, worden toch ontzien. Onder meer de bezuinigingen op de bieb, het Amsterdamse Bostheater en Museum Het Schip zijn van tafel, ook krijgen meer daklozenopvang.

Ruben Koops
OBA-vestiging aan de Postjesweg in West. Beeld Eva Plevier
OBA-vestiging aan de Postjesweg in West.Beeld Eva Plevier

Daarnaast is een bezuiniging op nieuwe broedplaatsen voor kunstenaars geschrapt en komt er geld vrij voor voedselinitiatieven in buurten. Voor dak- en thuislozen zijn deze winter 100 extra opvangplekken beschikbaar, waar zij de klok rond kunnen verblijven. “We blijven knokken voor wat kwetsbaar is,” zegt GroenLinksfractievoorzitter Femke Roosma.

De maatregelen zijn onderdeel van aanvullende afspraken die coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP met elkaar gemaakt hebben. In september sloten deze vier partijen een akkoord waarin ter waarde van honderden miljoenen euro’s bezuinigd werd en allerlei ambities en prioriteiten over boord gingen. Dat was nodig omdat de pandemie grote effecten heeft op de stadsschatkist. Zo zijn er dit jaar vanwege corona nauwelijks toeristen, waardoor de toeristenbelasting en de parkeerinkomsten gekelderd zijn.

Maar tegen een aantal bezuinigingsvoorstellen van de coalitiepartijen ontstond fel protest omdat die terecht kwamen bij instellingen die het toch al moeilijk hadden. Onder meer van de OBA (bibliotheek) en de cultuursector werd een bijdrage verwacht, tot ongeloof van de instellingen in kwestie.

Nood is hoog

De vier bestuurspartijen kiezen er nu voor om de scherpe kantjes van de bezuinigingen te halen. “Amsterdam gaat door een moeilijke tijd en dan moet je oog hebben voor de dingen die misgaan in de plannen,” zegt D66-leider Reinier van Dantzig.

De bezuiniging van 3 miljoen euro op de bieb wordt nu geschrapt, waardoor de sluiting van OBA-vestigingen in de buitenwijken niet door hoeft te gaan. Daarvoor had de directie de afgelopen weken gewaarschuwd. Ook de voorgenomen bezuiniging van 1 miljoen euro op culturele broedplaatsen, werkplekken voor kunstenaars, is van de baan. Voor lokale voedselinitiatieven in coronatijd komt 750.000 euro beschikbaar, en het aantal plekken voor dak- en thuislozen in de wintermaanden wordt flink uitgebreid á 2 miljoen euro. Nu gaat de winterkoudeopvang alleen open als het ’s nachts vriest, maar door deze uitbreiding zijn zwervers de hele winter onder dak. Kleinere bedragen gaan naar Wijkcentra De Pijp en d’Oude Binnenstad, buurtmedia en de Refugeecompany.

“In ons akkoord vroegen we van de sterkste schouder in de stad wat extra’s om de meest kwetsbare mensen te kunnen ontzien,” vindt PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Erik Flentge, fractievoorzitter SP: “De nood in de stad is hoog. De toeloop bij de hulpinitiatieven die voedselpakketten en maaltijden uitdelen is enorm. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren.”

Stofkam

Onderdeel van het akkoord is ook dat wethouder Touria Meliani (Cultuur) een financiële oplossing gaat vinden voor de tekorten bij Museum Het Schip en het Bostheater in het Amsterdamse Bos. Die twee instellingen vielen deze zomer buiten de boot bij de verdeling van de kunstsubsidies. Ook het Verzetsmuseum krijgt 300.000 euro extra.

Door met een stofkam door de begroting te gaan, zijn de vier partijen met het geld gekomen om deze verzachting te betalen. Onder meer de reserve Zuidas wordt ingezet, en een restje geld uit de subsidieregeling voor oude dieselauto’s. Het geld voor de bibliotheken komt vrij omdat de nieuwe bieb op de Zuidas, OBA-Next, pas in 2027 wordt opgeleverd waardoor die investering uitgesteld kan worden, schrijft Meliani.

Zij laat wel ruimte voor de sluiting van vestigingen in de toekomst, mits de directie van de OBA die goed motiveert. “Wij vinden dat er geen vestigingen gesloten mogen worden zonder een samenhangende toekomstvisie met nadrukkelijke aandacht voor aanwezigheid van een OBA in de buurten en wijken waar dit nodig is.”

Het is niet voor het eerst dit najaar dat aangekondigde bezuinigingen van tafel gaan. Ook een aangekondigde tariefsverhoging voor volkstuinhouders werd vorige week uitgesteld na massale ophef over die plannen.

Meer over