Achtergrond

Bemoeienis minister slecht nieuws voor As-Siddieqscholen

Het steeds dikkere dossier-As Siddieq is sinds deze week chefsache in Den Haag. Niet de Onderwijsinspectie, maar minister Dennis Wiersma gaat bepalen welke sancties de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam wachten.

Bas Soetenhorst
Een dependance van Al Maes, een school die deel uitmaakt van As Siddieq. Beeld Birgit Bijl
Een dependance van Al Maes, een school die deel uitmaakt van As Siddieq.Beeld Birgit Bijl

Het ministerie en de inspectie willen vooralsnog niet zeggen waaraan moet worden gedacht. Maar vaststaat dat de bemoeienis van de minister geen goed nieuws is voor de betrokken basisscholen, omdat hij verdergaande stappen kan zetten dan de inspectie.

Op de As-Siddieqscholen woedt al twee jaar een bestuurscrisis, die de afzonderlijke directies van de scholen (Al Maes, Al Jawhara en Al Yaqoet) vleugellam maakt. Ook de onderwijskwaliteit staat onder druk, waarschuwt de inspectie in een nog niet gepubliceerd rapport dat vrijdag via Het Parool uitlekte.

Escalatieladder

De inspectie kan zelf ook ingrijpen en hanteert daarvoor een ‘escalatieladder’, die loopt van A tot en met E. Daarbij is sprake van steeds scherpere vormen van toezicht en kan uiteindelijk maximaal 15 procent van de financiering door het Rijk worden ingehouden. Ook kan de inspectie zelfstandig de kleine drie ton terugvorderen die volgens het rapport onrechtmatig is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het As-Siddieqbestuur, onder meer aan een drietal busjes die de scholen in eigen beheer hebben en aan VVV-bonnen voor leerlingen en vrijwilligers. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer verlangt in vrijdag ingediende Kamervragen die terugvordering.

Bij trede A op de escalatieladder gaat het om kleine tekortkomingen, die niet of nauwelijks een risico vormen voor de leskwaliteit en/of het financieel beheer. De aankondiging dat de inspectie met de minister gaat overleggen over eventuele sancties, betekent dat de allerhoogste trede is bereikt: E. De weg daarnaartoe is gebaand door de conclusie van de inspectie dat het schoolbestuur zich schuldig maakt aan financieel wanbeheer. Het ministerie vormt in dit soort uitzonderlijke gevallen samen met de inspectie een ‘escalatieteam’. De regie ligt daarin bij het ministerie, de inspectie adviseert alleen nog.

Aanwijzing door minister

Voor de hand ligt dat de minister met een zogenoemde aanwijzing gaat komen. Dat is een instrument waarmee hij heel veel kanten op kan. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat hij de vervanging gelast van het As-Siddieqbestuur, nu de inspectie er geen enkel vertrouwen in heeft dat dat de huidige problemen op korte termijn kan oplossen. Ook kan hij de bekostiging van de scholen door het Rijk (deels) stopzetten, maar omdat dit de leskwaliteit voor de bijna 1200 leerlingen in gevaar kan brengen, ligt die sanctie minder voor de hand.