Nieuws

Amsterdamse middelbare scholen schalen op voor lessen aan Oekraïense leerlingen

Het middelbaar onderwijs in Amsterdam zet in rap tempo leerkrachten in om de groeiende stroom aan nieuwkomers, vooral uit Oekraïne, op te vangen. Een van de grootste problemen, het lerarentekort, lijkt ineens wél getackeld te kunnen worden. ‘Ze willen deze groep graag helpen.’

Raounak Khaddari
Het Montessori Lyceum Oostpoort biedt plek aan de nieuwkomers. Beeld msa
Het Montessori Lyceum Oostpoort biedt plek aan de nieuwkomers.Beeld msa

Het Amsterdamse voortgezet onderwijs moet snel handelen en uitbreiden om tientallen leerplichtige kinderen, onder meer uit Oekraïne, les te geven in zogenaamde Internationale Schakelklassen (ISK’s).

“De aanmeldingen voor nieuwkomersonderwijs schieten omhoog,” zegt Rob Oudkerk, voorzitter van de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo. Het ministerie van Onderwijs hield in maart al rekening met de komst van 15.000 tot 25.000 Oekraïense kinderen. ‘De mogelijkheid bestaat dat dit aantal verder toeneemt.’

Crisisoverleg

De schoolbesturen zijn zich ervan bewust dat de stad een regiofunctie heeft en dat er een extra inspanning moet worden geleverd om alle scholieren een plek te geven. Met de gemeente is er een crisisstructuur opgezet om het nieuwkomersonderwijs te reguleren. Elke maandag om 08.00 uur komen de partijen bij elkaar voor een overleg.

Oudkerk: “Eigenlijk is het elke keer improviseren, want we weten niet hoeveel kinderen er komen. Het enige wat we weten is dat kinderen die we van onderwijs moeten voorzien gevlucht zijn en traumatische ervaringen hebben.”

Onvoorspelbaarheid, sociale veiligheid, voldoende huisvesting en genoeg leerkrachten, dat zijn de grootste uitdagingen bij het onderwijzen van nieuwkomers in het middelbaar onderwijs. “Je kunt niet zomaar een blik nieuwe lokalen of leerkrachten opentrekken,” zegt Oudkerk.

Toch is huisvesting tot aan de zomer geregeld. Nieuwe middelbare scholieren zijn doorgaans welkom op het Montessori Oostpoort in Oost en het Mundus College in West. Nu heeft ook het Marcanti College ruimte vrijgemaakt voor nieuwkomers.

Nu wél extra leraren

De coördinator van de internationale schakelklassen op Montessori Lyceum Oostpoort, Albert Stavast, noemt het vinden van docenten de allergrootste uitdaging. “Toch lukt het nu wel,” zegt Stavast. Van de 476 nieuwkomers die sinds januari zijn aangemeld op middelbare scholen in Amsterdam zijn er 189 op het Montessori Lyceum Oostpoort gestart. Na de meivakantie komen er nog eens ruim 60 nieuwkomers.

“Het is zoeken, zoeken, zoeken naar leerkrachten,” zegt Stavast, terwijl in deze tijd het tekort aan leraren is gestegen en het reguliere onderwijs het water aan de lippen staat.

“We krijgen heel veel aanbiedingen van docenten die nu parttime werken en aangeven dat ze graag fulltime of in ieder geval extra willen werken. Leraren willen deze groep graag helpen.”

Uitzendbureaus ingezet

Ook worden er via uitzendbureaus docenten ingezet om voor de klas te staan. “Dat kost ons meer dan een reguliere leerkracht,” zegt Rosalie Drenth, adjunct-directeur bij het Montessori Lyceum Oostpoort.

Basisscholen in Amsterdam stopten in 2019 al met het inhuren van duurdere leerkrachten, omdat deze worden gefinancierd uit een pot die ook is bestemd voor leermiddelen.

“Die afspraken zijn in het voortgezet onderwijs niet gemaakt,” zegt Drenth. “We hebben vier nieuwe klassen per maand, dat betekent elke week een nieuwe klas. Met uitzendbureaus hebben we wel prijsafspraken gemaakt, maar het blijft duurder dan een reguliere kracht.”

Doorstromen makkelijk(er) in Amsterdam

Voor Oekraïense jongeren en volwassenen die willen instromen in het mbo, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs is het ministerie van OCW in gesprek is met verschillende partijen. Het Amsterdamse mbo helpt in ieder geval door leerlingen die vanuit de internationale schakelklas een beroepsopleiding willen volgen, versneld te laten doorstromen naar het ROCvA.

Meer over