PlusNieuws

Amsterdams burgerberaad ter bestrijding klimaatcrisis in november van start

Het is een primeur in Nederland én een experiment: in november start in Amsterdam een miniburgerberaad van honderd inwoners. Zij worden door middel van loting geselecteerd en zullen meedenken over klimaatmaatregelen.

Jasper Knegt
Protest op het IJmeer tegen de komst van windturbines.  Beeld Marc Driessen
Protest op het IJmeer tegen de komst van windturbines.Beeld Marc Driessen

Het stadsbestuur vraagt aan honderd Amsterdammers om uitvoerbare klimaatmaatregelen te bedenken. Het is aan de gemeente om deze vervolgens uit te voeren. Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks, Duurzaamheid) vreest de klimaatdoelen zonder de inbreng van een burgerberaad niet te kunnen behalen.

In 2030 wil het stadsbestuur uitkomen op 55 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990, maar volgens de laatste prognose komt Amsterdam niet verder dan een reductie van 37 procent. Voor 2025 is het nog dramatischer gesteld: het tussendoel was om 5 procent minder dan in 1990 uit te stoten, maar nu blijkt dat de stad juist afstevent op 3 procent méér.

Voorwaarden zijn er uiteraard wel. Zo moeten de bedachte plannen passen binnen het bestaande beleid en betaalbaar zijn. Ook moeten de gemeenteraad en de wethouders vooraf met ­elkaar afspreken en duidelijk maken wat ze met de uitkomsten van het burgerberaad gaan doen. “De vraag is of de politiek de uitkomst durft uit te voeren,” zegt Niesco Dubbelboer van de stichting Meer Democratie.

Loting

Amsterdam stuurt binnenkort honderd inwoners een brief met een verzoek om deel te nemen aan het burgerberaad. De namen van deze honderd 16-plussers komen uit een loting. Daarbij wordt wel rekening gehouden met leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau. Zo hoopt het stadsbestuur een representatieve afspiegeling van de samenleving te vormen.

Deze mensen gaan samen met onafhankelijke klimaatexperts brainstormen over maatregelen om de klimaatdoelstellingen van de stad te halen. De honderd uitverkorenen krijgen workshops over klimaatbeleid en kunnen in werkgroepen overleggen over het te vormen van een pakket aan maatregelen. Dit moet begin volgend jaar worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Verzet tegen klimaatbeleid

Het experiment heeft als doel om het draagvlak van de klimaatmaatregelen onder inwoners te vergroten. Door Amsterdammers zelf maatregelen te laten verzinnen, die bindend zijn, groeit volgens wethouder Van Doornick het draagvlak.

De klimaatmaatregelen van het stadsbestuur worden vooralsnog niet met open armen ontvangen in Amsterdam. Zo was er verzet tegen de komst van windmolens op IJburg. Daar stelden bewoners dat de windmolens te dicht bij woningen geplaatst werden, wat schadelijke neveneffecten zou kunnen opleveren. Ook in Amsterdam-Zuidoost zijn er protesten rond de komst van windmolens.

Protestgroep Windalarm reageert dat het positief staat tegenover burgerparticipatie en hoopt dat het beraad leidt tot besluitvorming over windmolens in de stad. Maar Windalarm benadrukt ook dat het beraad ‘geen afleidingsmanoeuvre’ mag zijn om het ‘publieke debat over de energietransitie te smoren’.

Meer over