Amsterdam wil meer diversiteit in nieuwe straatnamen

De gemeente Amsterdam wil dat de grote verscheidenheid aan identiteiten en culturen in de stad meer gaat terugkomen in nieuwe straatnamen. Ook krijgen bewoners invloed op de naamkeuze.

Jari Goedegebuure
Straatnaamborden werden in 2018 vervangen voor feministische straatnaamborden door een groep activisten. Beeld Tammy van Nerum
Straatnaamborden werden in 2018 vervangen voor feministische straatnaamborden door een groep activisten.Beeld Tammy van Nerum

De afgelopen jaren is de historische achtergrond van de namen van straten onderzocht, waaruit blijkt dat de verscheidenheid van de Amsterdamse bevolking ‘niet genoeg’ terugkomt op de naambordjes.

Dus is de straatnaamgeving aan verandering toe, vindt het college van b&w. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan herkennen in de openbare ruimte, wil de gemeente de collectie diverser maken met namen die aansluiten bij de vele culturen en identiteiten die Amsterdam herbergt.

Bewoners van de stad kunnen daar − onder het mom van: hoe meer participatie, hoe rijker het scala aan namen − meer dan voorheen aan bijdragen. Er komt een online platform waar alle informatie over nieuwe en bestaande straatnamen te vinden is en waar Amsterdammers suggesties kunnen indienen.

Thema’s

Allereerst kunnen ideeën worden ingediend voor ‘strategische thema’s’. Denk hierbij aan ‘gewone’ Amsterdammers die veel hebben betekend voor de stad of op het gebied van emancipatie, sport, mensenrechten, kolonialisme en slavernij, oorlog en kunst. Het college beslist vervolgens welk thema wordt uitgekozen, waarop bewoners straatnamen kunnen inbrengen die binnen dat thema passen.

Het vernoemen van een straat naar een persoon moet aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo moet de naam duidelijk en herkenbaar zijn en moet de persoon minimaal vijf jaar overleden zijn. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor leden van het Koninklijk Huis. De persoon moet bijzondere verdiensten hebben verricht voor de samenleving of een grote symbolische waarde hebben gehad voor Amsterdammers.

‘Diversiteit staat voorop,’ aldus de gemeente. Namen van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen hebben de voorkeur. Er wordt onder meer gekeken naar geslacht, herkomst, religie, beperking, geaardheid en politieke voorkeur. Als twee namen even geschikt zijn, krijgen personen uit ondervertegenwoordigde groepen voorrang.

UvA-studenten onderzoeken koloniale straatnamen

Studenten van de Universiteit van Amsterdam buigen zich over de historische figuren die in de hoofdstad een straat, plein of brug naar zich vernoemd hebben gekregen. Het onderzoek richt zich op de rol die de mannen en vrouwen in de koloniale tijd hebben gespeeld. Dat onderzoek volgde op een motie van GroenLinks en BIJ1, die in november 2018 aandrongen op een inventarisatie van de vernoeming van omstreden personen uit de koloniale periode.

Het college geeft uitvoering aan de motie, met de kanttekening dat het onderzoek niet mag resulteren in een lijst met omstreden personen. In plaats daarvan wordt de historische rol en context geschetst, zodat alle Amsterdammers zelf een mening kunnen vormen. “Het is niet aan het college om te oordelen over goed of fout,” zei wethouder Rutger Groot Wassink eerder dit jaar in een toelichting op het project. “In Amsterdam is het begrip ‘omstreden’ sowieso omstreden. Wat we wel nuttig vinden, is het verstrekken van informatie over historische figuren.”

Meer over