Amsterdam wil carbidschieten verbieden

Als het aan het stadsbestuur van Amsterdam ligt, mogen Amsterdammers komende jaarwisseling niet vieren met carbidschieten.

ANP
In streken waar carbidschieten een traditie is, mag het gewoon doorgaan. Beeld BSR Agency
In streken waar carbidschieten een traditie is, mag het gewoon doorgaan.Beeld BSR Agency

Burgemeester en wethouders willen een verbod op het knallen met carbid opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeenteraad heeft op 16 december daarover het laatste woord.

Verbod

Omdat carbidschieten niet onder vuurwerk valt, valt het ook niet onder het eenmalige landelijke vuurwerkverbod dat is afgekondigd bij wijze van coronamaatregel. Door een expliciet verbod op carbidschieten in de APV op te nemen wil de gemeente voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan voor mens en omgeving. Daarnaast voorkomt een verbod overige nadelen van carbidschieten, zoals hinder en (geluids-)overlast.

Veel burgemeesters verbieden het afschieten van carbid in hun gemeente. Het Veiligheidsberaad besliste onlangs dat er geen landelijk verbod op carbidschieten komt. In streken waar het traditie is, mag het gewoon doorgaan.

Meer over