PlusNieuws

Amsterdam-Noord strijdt tegen tweedeling: ‘Wij zien de consequenties’

Een straatbeeld uit Tuindorp Oostzaan. Beeld Dingena Mol
Een straatbeeld uit Tuindorp Oostzaan.Beeld Dingena Mol

Kijk niet alleen naar wat Noord kan worden, maar ook naar wat het is: bewoners presenteren dinsdag in de Stopera hun plannen voor een stadsdeel in balans.

Patrick Meershoek

Een stop op de verkoop van sociale huurwoningen, een rem op de bouw van tienduizenden woningen voor nieuwkomers, meer aandacht en voorzieningen voor de weinig draagkrachtige bewoners en een inburgeringscursus voor ambtenaren. Het is maar een kleine greep uit een baaierd aan maatregelen die het bewonersplatform Red Amsterdam Noord dinsdag in de Stopera overhandigt aan het stadsbestuur in een poging de groeiende tweedeling tegen te gaan.

De stormachtige ontwikkelingen die het stadsdeel sinds een jaar of tien in hun greep hebben, gaan ten koste van veel inwoners, vertelt Eva Bollen namens het kernteam van bewoners dat de afgelopen maanden nadacht over stappen om de balans terug te brengen. “Alleen al de plannen voor de bouw van 60.000 woningen in de komende twintig jaar. Dat is een stad in een stad. Over de gevolgen wordt nauwelijks nagedacht.”

Nieuwe doelgroepen

Sinds de ontdekking van Noord als aantrekkelijk woongebied gaat de aandacht van het stadsbestuur vooral uit naar de nieuwe doelgroepen, schrijft het bewonersplatform in het zogenoemde Plan voor Noord. “De gemeente zet in op vermenging. Van woonsoorten en dus van bewoners. Wij zien de consequenties. Migratie de stad uit, geen doorstroom voor jongeren naar een eigen woning, ondernemers die bezwijken onder de lasten. De vermenging leidt tot verdringing.”

Bollen: “Er wordt geregeld naar ons verwezen alsof wij tegen nieuwkomers zouden zijn. Dat is echt niet waar. Amsterdam is altijd in beweging geweest, en dat geldt ook voor de bevolking van Noord. Maar de aandacht voor nieuwe groepen bewoners mag niet ten koste gaan van de bewoners en ondernemers die hier al waren en zijn. Het steekt dat er veel geld wordt uitgetrokken voor de openbare ruimte in het Hamerkwartier en dat in de Vogelbuurt vrijwel niets mogelijk is.”

Een van de opvallende voorstellen in het stuk is de komst van een inburgeringscursus voor alle nieuwkomers over geschiedenis, omgangsvormen, voorzieningen, ondernemers en cultuur in Noord. Wat Bollen betreft, wordt de cursus ook verplichte kost voor alle ambtenaren die in het stadsdeel aan de slag gaan. “Ik hoorde dat nieuwe ambtenaren vroeger hun eerste week wandelend en fietsend in de stad doorbrachten. Zo hoort het.”

Voorzichtig begin herstel vertrouwen

Het rapport van de noordelijke denktank is geschreven op verzoek van burgemeester Femke Halsema. Die ging in augustus in Noord samen met alle wethouders in gesprek met de kritische bewonersgroep. “Het vertrouwen in het bestuur was op dat moment tot op het nulpunt gedaald,” vertelt Bollen. “We hebben daarna nog een aantal gesprekken gevoerd. Er is inmiddels sprake van een voorzichtig begin van herstel. Dit stuk moet duidelijk maken of we dezelfde ambities delen.”

Het kenmerkt het eigenwijze stadsdeel dat de bewoners zelf met een doortimmerd plan op de proppen komen. Bollen: “Het voorstel van de burgemeester was aanvankelijk om een masterplan voor Noord te maken, zoals dat ook voor Zuidoost en Nieuw-West is gedaan. Maar dat wilden wij per se niet. Daar mogen pro forma een paar bewoners aanschuiven bij een organisatie van bestuurders, ambtenaren en andere autoriteiten. Wij wilden dit in eigen hand houden.”

Uiteindelijk zal toch de samenwerking moeten worden gezocht om de plannen tot uitvoer te kunnen brengen. Halsema heeft beloofd het rapport uit Noord door te geven aan het nieuwe college dat na de verkiezingen aantreedt. Het platform vraagt om een serie principiële discussies met het nieuwe stadsbestuur over woningbouw, duurzaamheid, onderwijs en stadsnatuur. Bollen: “We gaan zelf met een bus de wijken in om met bewoners verder te praten over die onderwerpen.”

Wat is Red Amsterdam Noord?

Red Amsterdam Noord bestaat sinds maart 2021. Een bonte verzameling van zestien bewonersinitiatieven bundelde de krachten om stelling te nemen tegen de grootschalige bouwplannen voor Noord en de gevolgen daarvan voor de bestaande inwoners, buurten, voorzieningen en natuur. Het kernteam bestaat uit achttien actieve bewoners onder wie Eva Bollen, Chris Keulemans, Massih Hutak en Elaine Michon.

Meer over