Amsterdam behoudt 27.000 betaalbare huizen door kabinetsplannen

Het voornemen van het kabinet om de huren minder snel te laten stijgen, heeft grote gevolgen voor Amsterdam. In de stad zouden dan zeker 27.000 woningen betaalbaar blijven voor lage middeninkomens.

Michiel Couzy
Huurwoningen in Amsterdam. Beeld Ton Damen
Huurwoningen in Amsterdam.Beeld Ton Damen

Dit blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Amsterdam. “Wij juichen de maatregelen van het kabinet toe,” zegt wethouder Laurens Ivens. Het kabinet wil op verschillende manieren de huurstijgingen aan banden leggen, zo kondigde het aan op Prinsjesdag.

Een van deze maatregelen is dat de woz-waarde van een huis minder zwaar meetelt bij de vaststelling van de toegestane huurstijgingen. Dat is voor Amsterdam erg belangrijk, want hier zijn de woz-waarden gemiddeld erg hoog, dankzij de populariteit van de stad en de hoge huizenprijzen. Hierdoor stijgen de huren sneller dan elders.

Particuliere verhuurders

Het voornemen van het kabinet heeft vooral invloed op de 58.000 huizen die in handen zijn van particuliere handen, dus niet van corporaties, maar niet tot de vrije sector behoren. Voor deze huizen geldt nu een maximale huur van 737 euro per maand, net als voor een huurwoning van een sociale corporatie. Als de huurder verhuist, kunnen de huren dankzij de woz-waarde flink stijgen en komt driekwart van deze woningen in de vrije sector terecht. Dan geldt de grens van 737 euro per maand niet meer.

Hiermee worden ze onbetaalbaar voor lage en middeninkomens. Als het kabinet werk maakt van huurmatiging, dan komt niet driekwart, maar ‘slechts’ 30 procent van deze woningen in de vrije sector terecht. Dit betekent dat voor Amsterdam 27.000 betaalbare woningen blijven behouden, niet alleen voor lage inkomens, maar ook voor middeninkomens tot 45.000 euro per jaar. “Dat is een enorme winst,” zegt Ivens. “We hebben de ambitie om tweeduizend woningen per jaar te bouwen voor middengroepen. Dit betekent dat we 13,5 jaar moeten bouwen om een verlies van 27.000 huizen weer goed te maken.”

Noodknop

Het kabinet werkt het voornemen uit in een wet. Het is nog niet duidelijk wanneer die ingaat. Ivens hoopt dat het kabinet het ook mogelijk zal maken boetes uit te delen aan verhuurders die toch te hoge huren gaan vragen. Volgens de Amsterdamse wethouder heeft de maatregel geen effect voor hogere middeninkomens, die meer verdienen dan 45.000 euro.

“Een alleenstaande verpleegkundige is hiermee geholpen, maar samenwonende verplegers niet.” Hij hoopt dat het kabinet een noodknop invoert; een maximale huurstijging in de vrije sector. Zo’n maatregel is tegen het zere been van IVBN, de organisatie van pensioenbeleggers, die zich hevig verzet tegen de noodknop.

Meer over