Plus

Afschot damherten in Waterleidingduinen hoeft niet versneld te worden

Het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen dat moet worden afgeschoten, hoeft niet te worden opgevoerd. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald.

Patrick Meershoek
Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, net buiten Zandvoort. Beeld Marten van Dijl/ANP
Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, net buiten Zandvoort.Beeld Marten van Dijl/ANP

De Stichting Herstel Inheems Duin had de rechtbank gevraagd de beheerder van het gebied te dwingen om door middel van versneld afschot de negatieve impact van de duizenden herten op de natuur terug te dringen.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen leven naar schatting drieduizend damherten. Afgesproken is om dat aantal terug te brengen tot circa achthonderd. In de afgelopen vijf jaar zijn tienduizend herten geschoten, maar de dieren planten zich zo snel voort dat de populatie nauwelijks krimpt.

De stichting was naar de rechter gestapt om daarom drastische maatregelen af te dwingen. Door het natuurgebied gedurende enkele maanden af te grendelen en die periode te gebruiken om 2500 dieren af te schieten, zou de streefstand in één klap kunnen worden gehaald.

De stichting ziet dat als een wettelijke plicht van de provincie Noord-Holland dat een beheerplan voor de damherten heeft bekrachtigd, maar daar is de rechter het niet mee eens. Het huidige beheerplan loopt tot 2024, en dat geeft beheerder Waternet nog twee jaar de gelegenheid om de populatie op peil te brengen.

Grenzen van capaciteit

Dat moet haalbaar zijn, verwacht de zogeheten Faunabeheereenheid Noord-Holland, die toeziet op de uitvoering van het beheerplan. Er wordt alles aan gedaan om de streefstand in 2023 te bereiken, ook vanwege de maatschappelijke wens om niet meer dieren te doden dan strikt noodzakelijk is. Maar sneller gaat niet: de terreinbeheerders zitten aan de grenzen van hun capaciteit.

De stichting Herstel Inheems Duin is teleurgesteld over de uitspraak. Voorzitter Kees Piël: “Het komt er op neer dat ook de herten die in de komende jaren worden geboren, moeten worden gedood. Het uitsmeren van het afschot kost meer dierenlevens. En het duurt ook langer voor de duingraslanden en de duinbossen zich kunnen herstellen.”

Meer over