PlusProfiel

Adnan Tekin: van stadsjongen tot politiek talent

In zijn tijd als topambtenaar op het Amsterdamse stadhuis was Adnan Tekin gespecialiseerd in explosieve dossiers, maar als gedeputeerde heeft het falende toezicht op Tata Steel hem de das omgedaan. Een half jaar na zijn herbenoeming, is hij opgestapt.

Ruben Koops
Adnan Tekin. Beeld Harmen De Jong
Adnan Tekin.Beeld Harmen De Jong

Toen bekend werd dat een installatie van Tata Steel in Velsen jarenlang tot dubbel zoveel ijzerertsstof heeft uitgestoten als was toegestaan, was de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin (47) het zat. Gisteren legde hij zijn functie neer. Zijn ambtenaren en de toezichthouders waar hij verantwoordelijk voor was hadden al die tijd niets in de gaten gehad. Het was het zoveelste voorbeeld waaruit bleek dat het staalbedrijf in de IJmond zo’n beetje z’n gang kan gaan, zonder dat de overheden echt ingrijpen. En het was ook de zoveelste keer dat Tekin erop werd aangekeken.

‘Recent bleek weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden,’ zegt hij schuldbewust in een verklaring bij zijn aftreden.

De professionele wortels van Adnan Tekin liggen in de Amsterdamse politiek. Hij leerde het openbaar bestuur kennen als wethoudersassistent, van toenmalig stadsbestuurder Jaap van der Aa (PvdA). Deze voormalige schooldirecteur had gastarbeiderszoon Tekin als leerling nog zien rondlopen op de Osdorper Schoolgemeenschap en haalde hem in 1998 naar het stadhuis. In 2002 ging hij voor Job Cohen werken. Die had als buitenstaander iemand nodig die begreep wat zich afspeelde in de wijken buiten de Ring.

Rechterhand van Cohen

In de loop der jaren groeide hij uit tot de rechterhand van Cohen, en werd hij ook wel de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van het stadhuis genoemd. Als het ergens in de hoofdstad smeulde, was Tekin vaak in staat de lont uit het kruitvat te halen.

Je kon hem uittekenen, met gebogen schouders in een morsig pak, lange jas, een eeuwige sigaret tussen de lippen. Zijn werkkamer stonk jaren na zijn vertrek nog naar rook, en werd meerdere verfbeurten ten spijt, nooit meer echt wit, herinneren oud-collega’s zich.

Tekin volgde Cohen in 2010 naar Den Haag, toen die Wouter Bos opvolgde als PvdA-leider. Krap twee jaar later was hij weer terug op de Stopera, nu als hoge ambtenaar op de afdeling onderwijs om toenmalig PvdA-wethouder Pieter Hilhorst tot steun te zijn.

Intussen groeide bij Tekin de behoefte om zelf ook eindverantwoordelijkheid te dragen. Hij trad toe tot de Provinciale Staten van Noord-Holland, en werd in 2016 tussentijds gedeputeerde nadat provinciebestuurder Tjeerd Talsma plotseling was overleden.

Natuurliefhebber

Als gedeputeerde ontpopte Tekin zich tot ieders verrassing als natuurliefhebber die ook privé graag door de Noord-Hollandse duinen wandelt. Hij pakte natuurbescherming zo voortvarend aan dat Natuurmonumenten hem uitriep tot Groenste Politicus van 2018.

Volgens de vakjury bewees Tekin dat je als stadsjongen uit Osdorp niet geboren hoeft te worden in een groene omgeving, om toch een groen hart te krijgen. ‘Er zijn maar weinig politici die ‘groene politiek’ bedrijven zo gemakkelijk laten lijken,’ was het oordeel.

Ook persoonlijk veranderde het hem. Hij ging gezonder leven en vaker naar buiten, een maagband hielp hem zijn gewicht onder controle te krijgen.

Tegelijkertijd werden de verhalen over het gebrekkige toezicht op Tata Steel door de provincie steeds hardnekkiger. En ook dit viel binnen de verantwoordelijkheid van Tekin. In Wijk aan Zee, waar de bewoners zeer bezorgd waren over de ‘grafietregens’ die met enige regelmaat neerdalen in het dorp, liep de emotie zo hoog op dat Tekin per e-mail zelfs doodsbedreigingen kreeg.

Meer uitstoot

Na de verkiezingen en de formatie in 2019 bleef Tata Steel onderdeel van zijn portefeuille. Met de moed der wanhoop haalde hij in de laatste maanden van zijn termijn alles uit de kast om Noord-Holland te laten zien dat hij er bovenop zat. Het toezicht werd geïntensiveerd, de veroorzaker van de grafietregens kreeg dwangsommen opgelegd en hij stak de hand in eigen boezem. ‘Het gevoel van omwonenden ‘dat er weinig gebeurt’ kan ik begrijpen, want het is niet altijd even zichtbaar wat wij als overheden doen. Maar er gebeurt wel degelijk wat,’ blogde hij.

Toen vorige week duidelijk werd dat de sinterfabriek van Tata ook veel meer stof uitstoot uit dan de vergunning toestond, moet Tekin hebben ingezien dat zijn beloften niet meer geloofwaardig zouden zijn.

Meer over