Nieuws

Actiegroep verliest kort geding: festival Lente Kabinet gaat dit weekend door

Hart voor het Twiske heeft het kort geding dat ze aangespannen hadden tegen de provincie Noord-Holland verloren. De actiegroep vond dat de provincie en gemeente geen vergunningen aan festival Lente Kabinet had mogen vergeven, maar de rechter gaat daarin niet mee.

Jesper Roele
De omgevingsvergunning die de gemeente Oostzaan aan Lente Kabinet heeft vergeven, blijft ook in stand.  Beeld Marc Driessen
De omgevingsvergunning die de gemeente Oostzaan aan Lente Kabinet heeft vergeven, blijft ook in stand.Beeld Marc Driessen

De actiegroep stelde tijdens het kort geding dat het festival voor ‘een ontoelaatbare stikstofneerslag’ zou zorgen. Lente Kabinet zegt echter alleen machines te gebruiken met een ‘zeer beperkte stikstofuitstoot’. Ook blijkt volgens de rechtbank uit advies van deskundigen ‘dat het festival geen verstoring van broedvogels oplevert’. Hart voor het Twiske heeft daar geen tegenrapport van een ecoloog tegen in kunnen brengen waaruit zou blijken dat het festival dat wel doet, aldus de rechtbank.

De rechter ziet daarom geen reden om de natuurvergunning die de provincie heeft vergeven aan Lente Kabinet, te schorsen. De omgevingsvergunning die de gemeente Oostzaan aan Lente Kabinet heeft vergeven, blijft daardoor ook in stand. De rechter zegt daarnaast te verwachten dat bij een hoger beroep de vergunningen ook in stand blijven.

Niet verslagen

Voor José Berkhof van Hart voor het Twiske komt de uitspraak van de rechter niet onverwacht, maar ze zegt nog niet verslagen te zijn. “Ik heb net een gesprek gehad met de directeur van Lente Kabinet en die wil graag samenwerken. Maar nee: zo lang er 100 decibel geproduceerd wordt of 32.000 mensen of meer komen, verdraagt zich dat niet met de natuur. En ik raad ze daarom aan om toch een andere plek te zoeken. Op papier is het allemaal dichtgetimmerd, maar er valt nog af te dingen. Tijdens de bodemprocedure gaan we daarop in of via een handhavingsverzoek.”

Boye 't Lam van Lente Kabinet zegt dat de uitspraak inderdaad in de lijn der verwachtingen ligt van die hij had. “De stichting had ook al aangegeven dat de kans klein was dat ze zouden winnen,” zegt hij. “Het toont aan dat wij aan de strenge natuurtoetsen voldoen, wat de onafhankelijke ecologen ook al hadden geconcludeerd. Dat er dus geen schade wordt veroorzaakt aan het milieu en de broednesten. En op die basis zijn de vergunningen ook vergeven. Maar het neemt niet weg dat wij hun standpunten serieus nemen. Wij vinden het ook belangrijk dat het festival op een verantwoordelijke manier plaatsvindt.”

De provincie laat via een woordvoerder in een korte verklaring weten ‘gelukkig’ te zijn met de uitspraak van de rechter. “Dat geeft aan dat we de procedures goed hebben gevolgd en het goed hebben gedaan.”

Tip Het Parool via Whatsapp

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Meer over