PlusUitleg

5G is beschikbaar in de regio Amsterdam. Wat betekent dit?

Terwijl deze week de twintigste zendmast in Nederland in brand is gestoken, is in een groot deel van Nederland, waaronder de regio Amsterdam, sinds middernacht 5G beschikbaar. Eind juli is de 5G-dienst landelijk dekkend.

Herman Stil
In Nederland zijn al twintig zendmasten in brand gestoken, vermoedelijk door tegen­standers van 5G. Beeld Getty Images
In Nederland zijn al twintig zendmasten in brand gestoken, vermoedelijk door tegen­standers van 5G.Beeld Getty Images

1. Wat verandert er?

Vodafone, dat vorige maand al de bijbehorende 5G-abonnementen aankondigde, is de eerste provider die het nieuwe netwerk commercieel beschikbaar maakt. De telecomaanbieder maakt voor 5G gebruik van apparatuur van Ericsson waardoor het mogelijk is dezelfde frequentie (1800 MHz) te gebruiken als het huidige mobiele netwerk.

Omdat er nog weinig bezitters van 5G-telefoons zijn, kan dat zonder dat het 4G-netwerk daaronder lijdt. Ook zijn er nog geen aanpassingen nodig aan zendmasten of apparatuur. Er is bovendien geen aparte toestemming nodig van de overheid omdat Vodafone gebruikmaakt van frequenties die het toch al bezit.

2. Waarom nu?

De timing is pikant. De afgelopen weken zijn op tal van plaatsen telefoonmasten in brand gestoken, twintig in totaal,vermoedelijk door rabiate tegenstanders van 5G die gezondheidsschade als gevolg van radiostraling claimen. Vodafone zegt niet te ­willen buigen voor terrorisme. Het bedrijf heeft volgens topman Jeroen Hoencamp ook niet vooraf met overheid of opsporingsinstanties overlegd over het plan.

“Ik begrijp geen barst van die branden. Die zijn onacceptabel en een serieuze bedreiging voor de samenleving. We nemen de beveiliging heel serieus en hebben zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen. We vertrouwen erop dat die voldoende zijn. En ik heb er een rotsvast vertrouwen in dat politie en justitie deze mensen aanpakken.”

3. Hoe zit dat met die gezondheidseffecten?

Wetenschappelijk bewijs voor negatieve ­effecten is er niet. Elektromagnetische straling van alle ­netwerken, ook 5G, blijft ruim onder de ­wettelijke en Europese normen. 5G is in theorie zelfs minder schadelijk dan zijn voorgangers, omdat het andere frequenties en een lagere intensiteit gebruikt.

Het kabinet heeft, op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en het RIVM, in november nog eens herhaald dat er geen ­aanwijzingen zijn voor gezondheidsrisico’s. Binnenkort verschijnt een rapport van de Gezondheidsraad dat is gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap. Dat overtuigt complotdenkers en wetenschapsontkenners waarschijnlijk niet. Die geloven heilig dat radiostraling – mobiel, wifi of bluetooth – schadelijk is voor de gezondheid en verwijzen daarbij vaak naar niet-geverifieerde rapporten.

4. Wat heb ik als gebruiker aan 5G?

Nu nog niets, tenminste, wie niet tot de enkelingen behoort met een voor 5G geschikt toestel. Het Vodafoneaanbod is technisch beperkt tot drie S20-modellen van Samsung en eentje van Oppo, overigens na een update. De gebruiker zal bovendien een 5G-abonnement moeten afsluiten.

De door Vodafone gebruikte 5G-oplossing is vooralsnog beperkt. Hogere snelheden worden nauwelijks gehaald en er kunnen geen grote hoeveelheden apparaten op het netwerk ­worden aangesloten. Dat is pas mogelijk nadat een deel van de frequenties die benodigd zijn voor massagebruik van de nieuwe mobiele technologie in juni door het kabinet is geveild. Daarmee kunnen telecombedrijven met nieuwe 5G-zenders – die grotendeels aan bestaande masten worden bevestigd – wel ­grote hoeveelheden apparaten verbinden. Op drukke plekken wordt dat netwerk dan versterkt met kleinere, lokale zenders zoals die op verschillende tramhokjes in Amsterdamse ­binnenstad.

Na 2023 volgen ook de andere frequenties, die nu nog nodig zijn voor de digitale jacht op ­spionnen, terroristen en cybercriminelen. Pas dan zal 5G tot volle ontplooiing komen, vrij laat in vergelijking met buurlanden.

In theorie haalt 5G met dezelfde intensiteit tot honderd keer hogere snelheden toe dan 4G. Daardoor kunnen gebruikers veel sneller grote hoeveelheden data down- en uploaden, zoals voor het bekijken of livestreams van bijvoorbeeld 4K-filmpjes.

Het gaat daarbij niet alleen om smartphones, maar ook om allerhande nieuwe toepassingen – van autonome drones en zelfrijdende auto’s tot slimme camera’s en sensoren die landbouw of het werk in de haven vergemakkelijken.

Meer over