Plus

44 nieuwe windmolens en miljoenen zonnepanelen rond Amsterdam

Voor de zuidelijke helft van Noord-Holland wordt gedacht aan 44 nieuwe windmolens. Omdat tegelijkertijd wordt ingezet op miljoenen zonnepanelen, verviervoudigt in tien jaar de opwek van wind- en zonne-energie.

Bart van Zoelen
null Beeld ANP
Beeld ANP

Dat staat in het concept voor de RES, de Regionale Energie Strategie, na maandenlange gesprekken van de provincie, 29 gemeenten, de waterschappen en de netbeheerders. Ook hebben bijna 1500 Noord-Hollanders de zeventig inspraakbijeenkomsten bezocht.

Bij het Klimaatakkoord is vorig jaar afgesproken dat alle regio’s zelf op een rij zetten waar ze meer duurzame energie gaan opwekken. Noord-Holland-Zuid komt tot een totaal van 44 nieuwe windmolens en 1227 hectare aan zonnepanelen in 2030.

Ouderkerkerplas

Net buiten de gemeente Amsterdam gaat het dan bijvoorbeeld om de Ouderkerkerplas, waar gedacht wordt aan windmolens. In het groen bij Diemen rond het Diemerbos en de Diemer Vijfhoek zijn windturbines en zonnepanelen allebei nog een optie, net als langs de snelwegen A7 en A8 richting Purmerend en Hoorn.

Hieruit blijkt al dat de bouw van windmolens nog geen uitgemaakte zaak is. Het aantal van 44 windturbines is een schatting. Binnen de ‘zoekgebieden’ moeten de precieze locaties nog bepaald worden. Daar komt bij dat de helft van de windmolens wordt gezocht in gebieden waar nog een keuze moet worden gemaakt tussen windenergie of zonne-energie.

Wordt de hete aardappel daarmee doorgeschoven? Windmolens roepen vaak hevige weerstand op. “Zo is het niet bedoeld,” zegt gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat en Energie). Volgens de provinciebestuurder worden op deze plekken beide opties nog verkend. Ook kan een combinatie hier technisch gezien de beste oplossing zijn, de netbeheerders doen daar nog onderzoek naar.

Edward Stigter, gedeputeerde provincie Noord-Holland (Klimaat en Energie) Beeld provincie Noord-Holland
Edward Stigter, gedeputeerde provincie Noord-Holland (Klimaat en Energie)Beeld provincie Noord-Holland

De plekken binnen de gemeente Amsterdam die in de RES worden genoemd als locaties voor de opwek van wind- en zonne-energie, werden in februari al bekendgemaakt. Wethouder Marieke van Doorninck denkt aan honderdduizenden zonnepanelen op daken van grote bedrijfsgebouwen en parkeerterreinen. Gerekend wordt op zo’n 17 windmolens. Behalve naar de haven wordt voor het eerst ook gekeken naar de randen van de stad, zoals de Gaasperplas, Science Park en de A10-Noord.

“Plannen voor duurzame energie worden niet gegarandeerd met applaus onthaald,” zegt Stigter. “Maar draagvlak is essentieel.” Vandaar ook de zeventig inspraakbijeenkomsten die werden belegd in deze helft van de provincie. Inspraak is ook na de totstandkoming van de RES nog mogelijk in de gemeenteraad en bij de provincie.

De bouw van windmolens was in Noord-Holland acht jaar lang alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. In Amsterdam en ook Haarlemmermeer liepen windmolenplannen daarop stuk. Na de Statenverkiezingen van vorig jaar haalde het nieuwe provinciebestuur het slot van de deur.

Draagvlak

Het is gunstig voor het draagvlak en de verhoudingen binnen de provincie dat de Amsterdamse regio een inhaalslag maakt, meent Stigter. De hoeveelheid wind- en zonne-energie verviervoudigt bijna van 0,7 naar 2,7 terawattuur. De noordelijke helft van de provincie koerst af op een verdubbeling -van 2,2 naar 4,2 terawattuur-, maar die hoeft dus niet meer alleen de kastanjes uit het vuur te halen.

“In het noordelijke deel leefde altijd de vrees, en nog steeds, dat zij de energieleverancier moesten worden voor Amsterdam,” zegt Stigter. “Daarom is het goed dat de zuidelijke helft nu laat zien dat die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.”

Als geheel is Noord-Holland daarmee goed voor 20 procent van de landelijke doelstelling voor 2030. Is dat veel, voor een provincie met zoveel wind? “Het is een grote prestatie als je bedenkt dat nogal wat provincies groter zijn,” zegt Stigter. “En nergens is het zo complex als in dit dichtbevolkte deel van de Randstad. Aan de andere kant: als je kijkt naar het inwonertal en het elektriciteitsverbruik in dit gebied mocht er ook wel iets van ons verwacht worden.”

Meer over