Nieuws

15 procent van werkende Amsterdammers ervaart arbeidsdiscriminatie

Een op de zeven werkende Amsterdammers ervaart discriminatie op het werk. Hierbij gaat het vooral om kwetsende opmerkingen en pestgedrag. Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan lanceert de gemeente een nieuwe campagne.

Jasper Knegt
null Beeld Studio Wesseling
Beeld Studio Wesseling

Vijftien procent van de werkende Amsterdammers ervaart discriminatie op de werkvloer, blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam. Voor dit onderzoek vulden 2500 werkenden of mensen die werk zoeken een enquête in. Kwetsende grappen of opmerkingen op basis van huidskleur, herkomst, leeftijd en geslacht worden als het meest kwetsend ervaren.

Werkenden krijgen te maken met pestgedrag en ervaren dat ze minder betaald krijgen voor hetzelfde werk of vervelende klussen op hun bord krijgen. Voornamelijk mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, uitzendkrachten, jongeren en vrouwen ervaren discriminatie op de werkvloer. Werkenden die discriminatie ervaren zijn gemiddeld minder tevreden met hun werk, ongezonder en hebben een hoger ziekteverzuim dan collega’s die dit niet ervaren.

Om zulke discriminatie tegen te gaan lanceert de gemeente Amsterdam een vervolg op de campagne Kom op Amsterdam en roept werkenden op om voor elkaar op te komen. De campagne wordt dinsdag gelanceerd, op Diversity Day; een dag die in het teken staat van het belang van diversiteit op de werkvloer.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit, GroenLinks): ‘Discriminatie is onacceptabel, ook op de werkvloer. De cijfers uit het onderzoek zijn confronterend en laten zien dat het anders moet. Met deze campagne roepen we werkgevers en werknemers op zich uit te spreken tegen discriminatie.’

Leeftijdsdiscriminatie

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 21 procent van de Amsterdammers zich het afgelopen jaar gediscrimineerd voelde bij een sollicitatie. Dan gaat het ook om leeftijdsdiscriminatie: een derde van de groep werkende 55-plussers zei hiermee te maken te krijgen.

Bij mensen met een migratieachtergrond komt dat gevoel nog vaker voor. Zo denkt bijna de helft van de Amsterdammers met een Marokkaanse migratieachtergrond (soms) bij een sollicitatie te zijn afgewezen vanwege discriminatie. Van de afgewezen sollicitanten met een Turkse of Surinaamse achtergrond ervaart een kwart discriminatie.

Opvallend is dat de groep die twijfelt of er sprake is van discriminatie het grootst is onder sollicitanten met een Turkse achtergrond. Hoogopgeleide sollicitanten ervaren minder vaak discriminatie bij hun afwijzing dan lager opgeleiden; onder mannen en vrouwen is er geen noemenswaardig verschil.

Meldpunt

Bij het meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam kwamen er in 2020 131 meldingen binnen van arbeidsdiscriminatie. Een jaar eerder waren dit er 142. Jerrol Marten, directeur van het meldpunt: “Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers discriminatie op hun werk vaak niet veilig kunnen melden. Vaak ontbreekt een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf of is de werknemer bang voor de gevolgen van de melding.”

Marten roept Amsterdammers die tegen discriminatie op de werkvloer aanlopen alsnog op om het te blijven melden. “Wij kunnen naar aanleiding van meldingen in gesprek gaan met een bedrijf of een hele sector.”

De campagne zal twee weken lang te zien zijn op straat, in het openbaar vervoer, op sociale media en op uiteenlopende werkplekken in Amsterdam

null Beeld Studio Wesseling
Beeld Studio Wesseling
Meer over